tradicionālā dziedāšana

Kas ir tradicionālā/etnogrāfiskā dziedāšana?

Publikācijas un raksti

Publikācijas par tradicionālo dziedāšanu [bibliogrāfija tiks papildināta]

Teicēja repertuāra apguves pieredze

Etnogrāfiskās dziedāšanas apgūšana ar fonogrammas palīdzību: izpildītāja skaņveides un vokālās apmācības problēmas. (Metodiskais materiāls.)

Etnogrāfiskās dziedāšanas pārmantošanas problēmas mūsdienu Latvijā.

Проблемы преемственности традиций этнографического пения в современной Латвии.