Celitāne Ina

Ina Celitāne

Dzimšanas dati. Dzimusi 1964. gadā 15. jūlijā.

Izglītība. 1982 – 1986 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte – bioloģijas un ķīmijas bakalaurs; 1978 – 1981 Kuldīgas 1. vidusskola. Papildizglītība. 2000. g. 27. 09-01.10. Eiropas savienības izglītības programmas – Jaunatnes darbinieku apmācības kursi “Jaunatnes darbinieku un jauniešu dalība starptautiskajos projektos” -sertifikāts; 1995 – 2002 Latvijas Universitātes etniskās kultūras apmācības kursi – sertifikāts; 1999 – 2000 Ģimenes atbalsta koordinācijas centrs – sertifikāts; 1995 Rislingas Tautas akadēmija – vasaras skola; 1993 Ziemeļvalstu tautas vasaras akadēmija, Gēteburga – sertifikāts.

Darba vēsture. Kopš 1987 strādā Kuldīgas rajona Vides izglītības skolā par metodiķi. Skola ieguvusi Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra gada balvu “Interešu izglītības iestāde 2001″ vides izglītībā.

Folkloriskā darbība. Kuldīgas folkloras kopas „Kursīši” vadītāja, folkloras pasākumu organizētāja, Kopš 1994 Sabiedriskās organizācijas Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava” vadītāja. Atzinības: 2004 Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra atzinības raksts par ieguldījumu tradicionālās kultūras attīstībā; 2003 Kultūras ministrijas atzinības raksts par ieguldīto darbu tradicionālās kultūras attīstībā; 2001 Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldīto darbu tradicionālās kultūras attīstībā. Apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par teicamiem panākumiem tradicionālās kultūras mantojuma apguves darbā 1996./1997.m.g.; Kultūras Fonda stipendiju 1997./1998.m.g.

.Projekti. ES Phare Access 2000 programmas ” Pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšana un sagatavošana Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā” projekta “Kurzemes jauniešu informēšanas un motizēšanas programma „Atver durvis!” vadītāja 2002-2003.

Sabiedriskā darbība. Kopš 2003 3 X 3 nometnes valdes locekle; Kopš 1995 S/o Ģimenes atbalsta koordinācijas centra Kuldīgas grupas dalībniece; 1998.-1999 organizācijas valdes locekle; 1999 – 2001 S/o Viduskurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs valdes locekle; Piedalās Kuldīgas teātra studijas P. Pētersona lugas “Kāzas” iestudējumā, kas izvirzīta uz gada labākās amatierteātra iestudējumu konkursu 2001.g.; S/o Eiropas jaunatnes akcijas ( Europen Youth for(est) Action) rīkotās Vasaras akadēmijas “Ecotopija” dalībniece un nodarbību vadītāja (Polijā -1995., Čehijā – 1996, Skotijā-1997, Somijā -2000). 1996 -1998 šīs organizācijas valdes locekle.