Drīzule Rita

Dzimšanas dati. Folkloriste Drīzule Rita dzimusi 1921. gada 15. augustā Galgauskas pagasta Lielpurvos, zemnieka ģimenē.
Izglītība
. Beigusi Madonas vidusskolu (1946.g.), LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti (1954.g.).
Darba vēsture un folkloriskā darbība. ZA Etnogrāfijas un folkloras institūta zinātniskā līdzstrādniece (1954.g. – 1955.g.), kopš 1956.g. strādā ZA Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.
Pētījusi galvenokārt latviešu tautasdziesmas ētikas, estētikas un mitoloģijas problēmas. Sastādījusi tautasdziesmu izlases ar ievadu. leksikas vārdnīcu: “Dziedot mūžu nodzīvoju” (1970.g.), “Kad saulīte rotājas” (1982.g.), “Liepu laipa” (1989.g., S. Lasmanes ievads). Piedalījusies izlases “Latviešu tautasdziesmas” (3, 1957.g.) un zinātniskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas”(1-5, 1979.g. – 1984.g.) sagatavošanā.
Publicējusi rakstus par latviešu tautasdziesmas izveides aspektiem, gadskārtu ieražu dziesmām, mitoloģiju, latviešu un lietuviešu tautasdziesmu sakariem u.c. jautājumiem.