Kalniņa Ieva

Dzimšanas dati. Dzimusi 1956. gada 26. septembrī.

Izglītība.1980 beigusi Latvijas Valsts Universitāti Filoloģijas fakultāti; filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Darba vēsture. No 1984.gada docētāja darbs LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā, pašlaik asociētā profesore.

Folkloriskā darbība. LU docē kursus “Latviešu folklora” un “Folkloras un etnoloģijas metodes”, izstrādāts e-kurss “Ievads latviešu foklorā”, ko docē LU dažādu fakultāšu studentiem un brīvklausītājiem. Pētniecības lokā literatūras un folkloras attiecības, pašlaik arī padomju folklora.

Publikācijas (saistībā ar folkloru):

1989. gads latviešu folkloristikā // Baltu filoloģija, I. Zinātniski informatīvi ziņojumi. – R.: LVU, 1991. – 65.-72. lpp.

Magone – augs, tēls un simbols // Dabas vēstures kalendārs 1993. gadam. – R.: Zinātne, 1992. – 143.-151. lpp.

Folklora un latviešu dramaturģija 20. gadsimta sākumā // Karogs. – 1993. – Nr. 8. – 158.-166. lpp.

Rūdolfs Blaumanis atmiņās – objektivitāte vai subjektivitāte.// Cilvēks. Dzīve. Stāstījums.R., Latvijas Antropologu biedrība, 2002, 75.-81.lpp.

Kultūras reminiscences jaunākajā latviešu dramaturģijā // Postmodernisms drāmā un teātrī./Sast.un zin. red. S.Radzobe. R., Jumava, 2004, 69.- 78.lpp.

Vai Andreja Upīša lugas ir etnoloģijas avots? // Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos. /Sast. I.Kalniņa, R., Pētergailis, 2004, 63.- 71.lpp.

Anna Brigadere un folklora // Letonika, 2005, 13.nr., 186.-197.lpp.

Kontaktadrese. LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedra, Rīga, Visvalža ielā 4a,

e-pasts: ieva.kalnina@lu.lv