Kārkliņa Rūta

rita

Dzimšanas dati.

Dzimusi 1950. gada 24. septembrī Rīgā

Izglītība un Zinātniskā kvalifikācija. 2002 Augstākā, Mag. Art Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes maģistrantūra, muzeoloģijas specialitāte; 1968 – 1974 LU Vēstures un filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitāte; 1965 – 1969 Jūrmalas 4.vidusskola; 1957 – 1965 Jūrmalas 4.astoņgadīgā skola

Darba vēsture un folkoriskā darbība. No 1985 līdz šim laikam; Kr.Barona muzeja vadītāja; 1983 – 1985 Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, zinātniskā speciāliste; 1972 – 1983Jūrmalas 4.astoņgadīgā skola, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Papildus darbs un pieredze. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, muzeoloģijas pasniedzēja – 2003, 2005; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – projekta menedžmenta pasniedzēja – 2000 – 2002; Kultūrizglītības centrs “Mirte”, projekta menedžmenta, saskarsmes psiholoģijas, latviešu valodas pasniedzēja no 1998 – līdz šim laikam; Muzeju Valsts pārvalde-projekta menedžmenta un saskarsmes psiholoģijas pasniedzēja , no 1999 – līdz šim laikam.

Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Latvijas memoriālo muzeju vadītāju nometne-03″ līdzautore – 2003; Akcijas “Piedzīvosim Jāņus!” koordinatore – 2003-2009; Bērnu Vides skola, projektu izstrāde un prezentēšana, 1998; Nevalstisko organizāciju centrs, pasniedzēju sagatavošana Latvijas nevalstiskajām organizācijām, 1997; LU Profesionālās atjaunotnes centrs, Datorapmācības kursi, 1997; Starptautiskās bērnu nometnes “Sējējs” projekta līdzautore un koordinatore (1990 -98); Stankeviču un Kr.Barona muzeja Krievijā, Belgorodas apgabala Muhouderevkā koncepcijas autore – 1990 (pārveide 1995)-2004, atkārtoti

Muzeju darbinieku pieredzes apmaiņas kursi 1987, 1985, 1983 – Rīgā, 1989, 1988, 1986 – Maskavā.

Godalgas un apbalvojumi. Lielā Folkloras Gada Balva 2003 (kopā ar laikrakstu „Diena” un Ilgu Reiznieci) – par akcijas „Piedzīvosim Jāņus!” koordinēšanas darbu- 2002- 06);

Nīderlandes Julianas fonda grants, 1998

Sorosa fonda stipendija, 1995 – Stankeviču un Kr.Barona muzeja Krievijā ekspozīcijas papildināšanai

Latvijas Kultūras ministrijas Goda un Atzinības Raksti, 1992, 1990

Izglītības ministrijas Goda Raksti – 1980, 1977, 1975

Publikācijas. Laikrakstos un žurnālos no 1983 (~110 rakstu); Radio ētera laiks Latvijas Radio I programmā no 1984.