Krogzeme-Mosgoroda Baiba

Dzimšanas dati

Dzimusi. 1966. gadā 11. decembrī. Rīgā

Izglītība un Zinātniskā kvalifikācija. 2005. iegūts filoloģijas zinātņu doktora grāds.

1997. – 2001. Latvijas Universitātes Filoloģijas doktora studiju programmas klātienes doktorantūra. 1985. – 1992. Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitāte. Papildizglītība. 26.06.1997. – 09.07.1997. Folklore Fellows vasaras skola Karēlijā, Somijā. Ziemeļu folkloras institūta finansējums. 09.1991. – 12.1991. viesstudente Stokholmas universitātē. Ziemeļu Ministru Padomes stipendija.

Darba vēsture un folkoriskā darbība.Kopš 1992. g. asistente LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, Latviešu folkloras krātuvē. 1989. – 1992. vecākā laborante LZA Valodas un literatūras institūtā.

2004. g. vadīts KKF atbalstīts projekts „Latviešu folkloras krātuvei -80″. 1999. g. LU Filoloģijas fakultātē nolasīts lekciju kurss Latviešu folkloras īsie žanri. Kopš 1998. g. dalība TV un radio raidījumos par mūsdienu folkloru. Kopš 1996. g. lasītas lekcijas par mūsdienu folkloru LU Filoloģijas fakultātē un citur. Kopš 1994. g. dalība vietējās un starptautiskās zinātniskajās konferencēs. 1994. g. LU Pedagoģijas fakultātē nolasīts lekciju kurss Latviešu tautas mutvārdu daiļrade. Kopš 1988. g. darbs folkloras vākšanas ekspedīcijās.

Kopš 1997.g. Starptautiskās folkloras biedrības Folklore Fellows asociētā locekle.

Darba vietas adrese:

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Latviešu folkloras krātuve, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050

Tel. 7228632 ; e-pasts: baibakm@inbox.lv