Oļenkins Sergejs

olegs

Dzimšanas dati. Dzimis 1953. gada 9. oktobrī

Izglītība. 1970. beidzis Rīgas 32.vidusskolu; 1970 -1973 Rīgas Aviācijas institūta

Radiotehnikas fakultāte, 2 kursi; 2001 – 2003 Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas

Folkloras etnogrāfiskā centra tālākizglītības kursi,

Darba vēsture un folkloriskā darbība

Rīgas krievu vidusskola (Lauku iela – 9, Rīga, LV-1009, tālr. 7272269)

S/O Folkloras pedagoģiskā centra „Tradīcija” prezidents, autentiskās folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” vadītājs. Ekspedīciju pieredze: Sarīkotas 32 folkloras ekspedīcijas Latgalē, kuru gaitā apsekoti septiņu Latvijas rajonu 37 pagasti. Ekspedīcijās pierakstīts vairāk nekā 1800 dziesmu, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, mitoloģiskiem nostāstiem, pasakām, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c. Ieraksti glabājas S/O Folkloras pedagoģiskais centra “Tradīcija” arhīvā. Lielākā daļa arhīva ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ierakstīta ciparu formātā. Daļa ekspedīcijās pierakstītās dziesmas ir iekļautas autentiskās folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” repertuārā.

Ir uzkrāta pieredze, piedaloties vairākās ekspedīcijās Baltkrievijā un Krievijā.

Publikācijas.

24 polemiska satura raksti Latvijas un ārzemju laikrakstos un žurnālos

Grāmatas:

C.Оленкин „Фольклорная педагогика в начальной школе с русским языком обучения”, Izglītības satura un eksaminācijas centrs, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Rīga, 1996.

S.Oļenkins “Русские традиции ряженья“. Metodiskais materiāls Starptautiskajam Daugavpils masku tradīciju festivālam. Valsts tautas mākslas centrs, 2002.

Metodiskais materiāls:

S.Oļenkins “Etnogrāfiskās dziedāšanas apgūšana ar fonogrammas palīdzību: izpildītāja skaņveides un vokālās apmācības problēmas”. Metodiskais materiāls Vasaras Dziedāšanas Svētkiem. Valsts tautas mākslas centrs, 2005.

Zinātnisko konferenču referāti:

C.Оленкин „Современное состояние устной народной традиции староверов Латгалии.”, „Староверие Латвии”, Рига, 2005., 185. – 193.lpp. (Referāts nolasīts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” Rīgā, 2004.)

C.Оленкин „Новые подходы к изучению устной народной культуры староверов Латгалии”, „Naujenes pagasts. IV grāmata”, 2004., 217.- 228.lpp. (Referāts nolasīts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Slutišķu sādžas krievu vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana” Daugavpils rajona Naujēnos, 2004.)

S.Oļenkins “Etnogrāfiskās dziedāšanas pārmantošanas problēmas mūsdienu Latvijā”, Rīga, 2005. (Referāts nolasīts UNESCO Starptautiskajā Forumā “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana” Rīgā, 2005.; Referāta pilns teksts krievu un latviešu valodā publicēts folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” mājas lapā: http://pjatnica.com)

Semināri:

Organizēti semināru cikli “Skolēnu audzināšana un attīstīšana ar folkloras palīdzību” skolotājiem un folkloras kopu vadītājiem Rīgas pilsētā, Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes rajonos, 2005.

Dalība seminārā “Etnogrāfiskās dziedāšanas apguves metodikas” Rīgā Tautas mūzikas centrā, 2005.

Dalība konferencēs:

  1. Zinātniskā konference festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros (Rīga,1991.g.maijs)

  2. Starptautiskā zinātniskā konference “Aizrobežu baltkrievu kultūra” pasaules baltkrievu “Backauščina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija, 1994.g. jūnijs).

  3. Starptautiskā konference “Etnogrāfiskā dziedāšana” (E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs Rīga, 1995.g. aprīlis)

  4. Konference “Folklora – nacionālās pašapziņas pamats”, divi referāti (Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas Folkloras etnogrāfiskais centrs Sankt-Pēterburgā, 2002.g. decembris)

  5. Konference III Starptautiskā Daugavpils masku tradīcijas festivālā ietvaros (Daugavpils, 2002.g. februāris)

  6. Zinātniskā konference veltīta I.Fridriha 100.gadu jubilejai (2002.g. oktobris)

  7. Starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” (Rīga. 2004.g. aprīlis)

  8. Starptautiskā zinātniskā konference “Ciemata Slutišķi krievu vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana” (Daugavpils rajona Naujēni, 2004.g. maijs)

  9. Starptautiskais seminārs festivāla “Там по маёвуй роси” ietvaros (Polija, Belsk-Podlaski pilsēta, 2005.g. jūnijs)

  10. UNESCO Starptautiskais Forums “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana” (Rīga. 2005.g. jūnijs)

Balvas:

LU Literatūras, Valodas un Folkloras institūta organizētās „Lielās folkloras gada balvas” laureāts nominācijā „Par Tautas kultūras vērtību popularizēšanu”, 2001.

Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta organizētās „Gada balvas interešu izglītībā” laureāts nominācijā „Par sasniegumiem folklorā”, 2005.

Kontaktadrese mob. 5921352, e-pasts: olen@lpc.lv