Publikācijas par tradicionālo dziedāšanu

Beitāne, Anda. Liepnas tradīcijas mantinieki : [par tradicionālās dziedāšanas grupas "Saucējas" kopto Liepnas tradīciju] / Anda Beitāne // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.16 (2005, 29.apr./6.maijs), 2.lpp. ]

Beitāne, Anda. Pēdējā brīdī, bet īstajā laikā : [par tradicionālās mūz. kultūru : saruna ar Latvijas Mūz. akad. studiju progr. "Tradicionālā mūzika" veidotāju, folk. pedagoģijas centra "Tradīcija" vad.] / Anda Beitāne, Sergejs Oļenkins ; pierakst. Gita Lancere // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.2 (2005), 14.-15.lpp. [http://www.m-saule.lv]

Beitāne, Anda. Vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā: tradīcija un jaunrade / Anda Beitāne. – Kultūrvēstis. - ISSN 1407-9925. - Nr.11 (2004, nov.), 3.lpp.

Beitāne, Anda. Vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā: tradīcija un jaunrade / Anda Beitāne.Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]13 (2005), 104.-123.lpp. : notis.

Beitāne, Anda. Ziemeļlatgales teicēji un viņu loma latviešu tradicionālās kultūras mūsdienu procesos / Anda Beitāne.Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]11 (2004), 178.-183.lpp.

Dziesmu dziedu, kāda bija: Metodisks līdzeklis tradicionālās dziedāšanas apguvei / sast. Dina kalniņa. – Rīga: LU. 2000. – 72 lpp.

Etnogrāfiskā dziedāšana: 1995. gada konferences „Etnogrāfiskā dziedāšana” materiāli / sast. Andris Kapusts. – Rīga : E. Melngaiļa tautas mākslas centrs, 1996. – 22. lpp.

Lancere, Gita. Latviešu teiktās dziesmas: pētījums un secinājumi :
[par Mārtiņa Boiko grām. "Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas"] /
Gita Lancere.Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.1 (2004, 2./9.janv.), 8.lpp.

Oļenkins, Sergejs. Rīkles plēšana vai dziedāšana : [par etnogrāfisko dziedāšanu : saruna ar folk. studijas "Iļjinskaja Pjatņica" un folk. pedagoģijas centra "Tradīcija" vad.] / Sergejs Oļenkins ; pierakst. Gita Lancere. – Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.15 (2005,

Tāle, Iveta. Ko iesākt ar tradīcijām? : [par tradicionālo dziedāšanu : saruna ar grupas "Saucējas" vad. un etnomūz. dziedātāju] / Iveta Tāle, Ilga Reizniece ; pierakst. Gita Lancere. – Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.16 (2005, 29.apr./6.maijs), 2.lpp.

Tihovska Ieva. Ziemeļlatgales leluo bolsa skola: [par tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcu Balvu raj.] / Ieva Tihovska ; tekstā stāsta muzikoloģe Anda Beitāne, tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” dalībnieces Signe Pujāte, Iveta Tāle, Balvu raj. Padomes Kultūras nod. vad. Ruta Cibule // Mūzikas saule. – Nr.4 (2005), 24. -25. lpp. (http://www.m-saule.lv)