Pīgozne-Brinkmane Ieva

ievaDzimšanas dati. Dzimusi 1973. gada 16. jūnijā

Izglītība un Zinātniskā kvalifikācija. 1991. g. beigusi Rīgas Angļu ģimnāziju. 1991-1995 Latvijas Kultūras akadēmija – bakalaura studijas Starpreģionālo kultūras sakaru fakultātē; Latvijas – Norvēģijas nodaļā. Bakalaura darbs socioloģijā/ sociālajā psiholoģijā: „Norvēģi un Norvēģijas latviešu uztverē un norvēģu pašrefleksijā”. 1994 rudens Bergenas Universitāte (Bergena, Norvēģija)Norvēģu valoda, literatūra, vēsture un valodas vēsture ārzemniekiem, augstākais līmenis. 1996-1997 Hoegskolen i Stavanger – Reģionālā augstskola Stavangerā (Stavangera, Norvēģija)Socioloģija, sociālā ekonomika, antropoloģija. 1997-1998 Trinity College University of Dublin – Dublinas universitāte (Dublina, Īrija) Maģistra studijas starptautisko attiecību fakultātē. Maģistra darbs: “Latvia and the European Union: Evaluating Their Common Future”.

Kopš 2004 Latvijas Kultūras akadēmija Doktorantūras studijas. Promocijas darbs: „Senais apģērbs Latvijā kā kultūras manifestācija”.

Darba vēsture. Kopš 2005 vieslektore Latvijas universitātes Filoloģijas fakultātē. Lekcijas par eksperimentālo arheoloģiju, senā cilvēka pasaules uztveri, seno apģērbu, sadzīvi un folkloru. 2002-2004 Baltijas Viduslaiku festivālu organizatoru grupas locekle. Skatuves programmas organizēšana, darbs ar masu medijiem un ārvalstu dalībnieku grupām. Kopš 1999. redaktore Latvijas institūtā. Koordinējoša rakstura darbs ar valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām un organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar Latvijas māksliniekiem, žurnālistiem, u.c., īpaši kultūras un tūrisma jautājumos. Latvijas institūta publikāciju sagatavošana. Darbs ar informāciju un foto materiāliem, kā arī informatīvo materiālu apkopošana, labošana, rediģēšana. Sadarbība ar tipogrāfijām. Latvijas institūta atbilžu sagatavošana uz ārvalstu un vietējiem informācijas pieprasījumiem. Kopš 1999 sabiedriskās organizācijas “Senās vides darbnīca” menedžere un administratore. 1999-2000 kā Latvijas institūta pārstāve raidījuma “Kas mums ir, kur tas der?” (par interesantiem un savdabīgiem kultūras un dabas fenomeniem Latvijā) veidotāja un vadītāja Latvijas Radio I. 1998-1999 programmas “Partnerattiecības mieram” koordinatore LR Aizsardzības ministrijā, Aizsardzības politikas departamenta NATO nodaļā.

Referāti konferencēs.

“Latviešu mītiskās domāšanas niša Eiropas kultūrā”, Rīgas Latviešu biedrības konference, 1999.

“”Senās vides darbnīcas” pieredze baltu 9.-10.gs. priekšmetiskās kultūras izzināšanā un dokumentēšanā.”, konference “Folkloras vākšana, darbs ar teicēju – pieredze, metodes un interpretācija”, 31.10.2001.

“Exotic Products of Latvian Culture”, starptautiska konference „Arts Education and Culture Identity”, Rīgā, 06.05.2004.

Senais apģērbs un tā valkātāji mūsdienu Vidzemē // Letonikas pirmais kongress, Barondienas konference „Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes” 2005.gada 24.oktobrī.

Publikācijas

Pīgozne-Brinkmane I. The Cuisine of Latvia. – R.: Latvijas institūts, 2004. – 26 lpp.

Raksti:

Pīgozne I. Kā nokļūt laikā pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem? // Dziesmusvētki Nr.1, 2001. – 22.-23.lpp.

Pīgozne I. Kāpēc gan neatzīt Latvijas trumpjus? // Diena, 2001.g. 24.marts – 13.lpp.

Pigozne I. Ancient Environment Workshop // Viking Heritage Magazine Nr. 4., 2001. – 30.-31.lpp.

Pigozne-Brinkmane I. Zeitreise ins 9. Jahrhundert. Das Wissen der Vorfahren wiederentdecken // Hagia Chora Nr. 12/13., 2002. – 55.-56.lpp.

Pigozne-Brinkmane I. Baking bread in a reconstructed bread-oven of the Late Iron Age // Reconstruction and Experiment in Archaeology – European Platform, No.2 2005. – 79.-84.lpp.

Pīgozne-Brinkmane I. Old Customs and Contemporary Habits // Culinary Cultures of Europe. Identity, diversity and dialogue, Council of Europe Publishing, 2005. – 255.-264.lpp.