Reizniece Ilga

ilgaDzimšanas dati. Dzimusi 1956. gada 9. jūnijā Rīgā

Izglītība. 1963 – 1974 Em. Dārziņa mūz. Vidusskola; 1974 – 1980 Latvijas Valsts Konservatorija Izpildītāju fakultātes Stīgu instrumentu nodaļa; kvalifikācija – vijolniece, mūzikas pedagogs.

Darba vēsture. Kopš 1981 – folkloras grupas “Iļģi” māksl. vadītāja, ārpus Latvijas koncertējusi Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē, Krievijā, Vācijā, Anglijā, Šveicē, Austrijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Ķīnā, ASV, Kanādā, Austrālijā. Kopš 1992 – mūzikas un folkloras skolotāja Jūrmalas Alternatīvajā skolā un bērnudārzā. Kopš 2004 folkloras skolotāja “MarieN Studio”; 2000 – 2003 folkloras skolotāja privātskolā “Patnis”; 1993 – 2003 folkloras studijas vadītāja;

1999. – 2003. – vijoles skolotāja mūzikas bibliotekā – salonā “Tilts”;

1983 – 1991 muzikālā audzinātāja Rīgas 11. b/d; 1975 – 1976 vijoles skolotāja Talsu mūzikas skolā; Kopš 1988. – vadījusi dažādas ar latviešu folkloru saistītas nometnes, kursus, seminārus un nodarbības bērniem un pieaugušajiem Latvijā, Zviedrijā, ASV, Kanādā, Austrālijā .

Apbalvojumi. Trīs Zvaigžņu ordenis; Lielā Mūzikas balva; Lielā folkloras

Balva; Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balva (vairākkārtīgi); Luda Bērziņa prēmija.

Folkloriskā darbiba:

1980.g. jūnijs – 1982.g. novembris – “Bizīteri”; 1991.g. februāris – 1987.beiges – “Skandinieki”; 1991. 21. aprīlis – līdz šim brīdim – “Iļģi”; 1982 -1985 folkloras klubs “Impamps”; No 1982- 1985, 1988. – 1990 šūpuļdziesmu mācīšana topošajām māmiņām; Sākot ar 1983 folkloras skolotāja dažādās vietās.

Galvenās publikācijas:

Metodes vilināšanai folklorā : [par grām. "Rokasgrāmata folkloras mācīšanā" (Rīga : Zvaigzne ABC) : saruna ar aut.] / Ilga Reizniece ; pierakst. Ilze Zveja ; ar sociālantropoloģes Aivitas Putniņas koment.; Zveja, Ilze, pierakst. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.23 (2006, 16./30.jūn.), 16.lpp. : ģīm.

Es jau biju to ļautiņu – Dziedātāju, runātāj’ : [saruna ar folkloristi] / Ilga Reizniece ; pierakst. Gundega Saulīte // T.p. laikr. “Laiks”. – Ņujorka. – Nr. 26 (2006, 24./30.jūn.), 9. lpp. // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr. 26 (2006, 24./30.jūn.), 5. lpp.

Sastapšanās ar savas tautas dvēseli : jeb daži uzplaiksnījumi pēc tikšanās ar Ilgu Reiznieci : [ stāsta folkloriste sakarā ar sarīkojumu ciklu „Pasaules un Latvijas mākslinieki" Jēkabpils tautas namā] / Ilga Reizniece ; pierakst. Māra Grīnberga // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.32 (2006, 25.apr.), 11.lpp. : ģīm.

rnākšana saulgriežu sajūtās : [par Jāņu svinēšanu : stāsta folkloras ansambļa "Iļģi" dalībn.] / pierakst. Daiga Kalniņa // Brīvā Daugava , 1999. - 22. jūn. 3. lpp.

Skatīties debesīs : [par svētku un godu vietu latv. dzīves ziņā : saruna ar ansambļa "Iļģi" vad. un Jūrmalas Alternatīvās sk. skolot. I.Reiznieci] / pierakst. Ināra Antiņa // Vēstis Skolai, 1998. - Nr. 2 (dec.) 2.-3.lpp.

Nāc nākdama, Liela diena! : [Par Lieldienu tradīcijām : Stāsta Alternatīvās sk. mūz. un folkl. pasniedzēja] / pierakst. Dita Degtere // Vakara Ziņas, 1998. - 11.apr. 16.-17.lpp.

Nesauciet mani par folkloristi : [Stāsta mūz.] /  pierakst. Uldis Rudaks // Diena, 1997. - 11.jūl. 7.lpp.

Iļģuciema postfolklora :[Saruna ar postfolkloras grupas "Iļģi" dalībn. I.Reiznieci] / Pierakst. Klāss Vāvere // Diena - 1996. - 29.martā

“Tautasdziesmā ir viss” : [Saruna ar folkloras ans. vad. I.Reizniecij / Pierakst. Inta Kārkliņa // Sieviete - 1990. - Nr.4, 12.lpp.

Grāmatas un nošu izdevumi

"Cigu, cagu vijolīte" : Latviska vijoles ābecīte / sast. Ilga Reizniece; Vija Studente. - R., 1995.

Reizniece Ilga. Dienas Jāņu nakts dziesmas : [melodijas ar tekstu]. – laikraksta Diena speciālpielikums 2004.gada jūnijā. 31 lpp. : notis

Reizniece Ilga. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā / Ilga Reizniece. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. -144 lpp. : notis ;