Rozenbergs Jānis

Rozenbergs Jānis – folklorists, Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks, filoloģijas zinātņu kandidāts.

Dzīves dati.

Dzimis 1927. 17. decembrī Jeru pag. Vecumos. Miris 2006. gada 2. augustā Rīgā.
Izglītība un Zinātniskā kvalifikācija. Beidzis Rūjienas vidusskolu (1949), LVU Filoloģijas fakultāti (1954). Mācījies ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūrā (1954-57);

Darba vēsture un folkoriskā darbība. kopš 1958. gada institūta zinātniskais līdzstrādnieks (tagad LU literatūras, folkloras un mākslas institūts). 1960. par disertāciju „Humors un satīra latviešu klasiskajās tautasdziesmās par bajāriem un feodālajiem kungiem” ieguvis filol. Zinātņu kandidāta grādu. Strādājis daudzās folkloristu zinātniskajās ekspedīcijās, 20 no tām vadījis. Viņa vākums – vairāk nekā 25 tūkstoši klasisko tautasdziesmu, tautas romanču, ziņģu, teiku, pasaku, sakāmvārdu, mīklu u.c. Publicējis rakstus par ekspedīciju darbu, dažādiem folkloras un folkloristikas jautājumiem, pētījis tautasdziesmu cilmes un vecuma problēmas, tautasdziesmu un vēsturiskās īstenības savstarpējo dialektiku, humoru un satīru tautasdziesmās, izcilu folkloras teicēju repertuāru, skaidrojis tautasdziesmu etnonīmu semantiku. Aktīvi propagandējis folkloru. Piedalījies zinātniskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” sagatavošanā (1-3, 5, 7, 1979-2000). Devis impulsu folkloras ansambļu kustības aizsākumam Latvijā.

Godalgas un apbalvojumi. Par ilggadēju un daudzpusīgu darbu folkloristikā un tās popularizēšanā Latvijas ZA 1996. gadā piešķīrusi Rozenbergam pirmo F. Brīvzemnieka balvu. Lielās folkloras balvas laureāts (2001).

Grāmatas

Rozenbergs Jānis. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās / Jānis Rozenbergs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. – Rīga : Zinātne, c2005. – 396, [2] lpp., [16] lpp. iel.

Straubergs Kārlis. Pār deviņi novadiņi / Kārlis Straubergs ; [sastādītājs un priekšvārda autors J. Rozenbergs] ; Literatūras, folkoras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. – Rīga : Zinātne, 1995. – 316, [3] lpp.