Teterovska Vija Liena

lienaDzimšanas dati

Dzimusi 1963. gada 9. februārī Rīgā.

Izglītība un zinātniskā kvalifikācija

2003-2005 Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļas maģistrantūra; 2005 Iegūts soc. zinātņu maģistra grāds bibliotēku un informācijas zinātnēs; l981-l985 Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļa; l970-1981 Rīgas 50. vidusskola; 1973-1978 Rīgas 1. bērnu mūzikas skola.

Darba vēsture

No 1984 Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūzikas nodaļa galv. Bibliogrāfe; No 2000 Komplektēšanas sektora vadītāja; 2002 Juglas sanatorijas internātskola – sākumskolas angļu valodas skolotāja; 2000-2002 izdevniecības Nacionālais Apgāda līgumdarbs -enciklopēdiskās vārdnīcas par Latviju sastādīšana; 1994-1997 Stopiņu pagasta pirmsskolas bērnu estētikas skolas skolotāja.

2003-2005 LNB Mūzikas nodaļas projekta “Latvijas Komponistu savienības Mūzikas fonda nošu izpēte un kataloģizēšana elektroniskajā kopkatalogā” vadītāja.

Folkloriskā darbība

Latviešu folkloras un tautas tradīciju izpēte, lekciju, izglītojošu programmu, radio un video ierakstu veidošana par latviešu tautas tradicionālo kultūru; dalība koncertos, folkloras festivālos Latvijā un pasaulē. Cilvēka mūža godu un gadskārtu ieražu izzināšana, godu un svētku pasākumu vadīšana.

No 1981 tautas tradīciju kopas “Budēļi” dalībniece; No1988 kopas “Budēļi” vadītāja; 1997-2003 Stopiņu pagasta Ģimeņu biedrības folkloras kopas “Māras bērni” vadītāja; No 2005 Stopiņu novada Upeslejas bērnu un jauniešu „Dienas centra” folkloras kopas „Circeņi” vadītāja.

Projektu vadība

2009 Vidzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu muzikantu nometnes vadītāja; 2007 Grāmatas „Mēs no Rīgas Budēlīši” autoru kolektīva dalībniece; 2007 Projekta „Latviešu jūrnieku dziesmas” vadītāja; 2005-2006 Mērķprogrammas „Tradicionālā kultūras informācijas centra (TKIC) interneta portāla pilnveidošana” vadītāja.

Konferences

2007 K.Barona konference; 2006 Starptautiskā ģimeņu NVO konference Gyor, Ungārija; 2002 Starptautiskā ģimeņu NVO konference Siguldā; 1998 Mūzikas bibliotekāru konference Gildfordā, Anglija; 1993 Ziemeļzemju tautas dziedāšanas konference Växjo, Zviedrija.

Sabiedriskās organizācijas

No 1999 Stopiņu pagasta NVO Ģimeņu biedrības „Māra” priekšsēdētāja.

Apbalvojumi

2007 Rīgas domes gada balva „Baltais zvirbulis” par radošu darbību tradicionālajā kultūrā.