Vītola Ieva

Dzimšanas dati

Dzimusi 1977. gada 5. novembrī Siguldā

Izglītība un Zinātniska kvalifikācija

2002. – Latvijas Kultūras akadēmija, doktorantūras studijas kultūras teorijā un vēsturē;

2000. – 2002. Latvijas Kultūras akadēmija, maģistrantūras studiju programma kultūras teorijā un vēsturē – humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās;

1996. – 2000. Latvijas Kultūras akadēmija, bakalaura studiju programma tradicionālajā kultūrā un latviešu folklorā – humanitāro zinātņu bakalaura grāds;

1993. – 1996. Siguldas Valsts ģimnāzija;

1985. – 1993. Turaidas pamatskola.

Darba vēsture

Tradicionālās kultūras un izglītības projektu vadītāja, lektore.

Pētnieciskās intereses:

Latvijas kultūrvēsturiskā ainava, folklora un arheoloģija

Galvenās publikācijas:

Simts gadus gulēju, vēl simts gulēšu. Teikas par mantas vietām Latvijas novados. – Rīga: Zinātne, 2005. – 156 lpp.

(Teiku izlases sastādītāja un ievadapcerējuma “Mantas vietas Latvijas kultūrainavā” autore – Ieva Vītola).