Baltijas kultūras centrs

Sabiedriska bezpeļņas organizācija, kuras mērķi ir organizēt un koordinēt Latvijas, Baltijas valstu, ES un citu valstu starptautiskus kultūras pasākumus.
Adrese: A.Kalniņa iela 2 -306 ; Tel.:7078620