Kr. Barona muzejs

Informācija par Kr. Barona dzīvi, darbu, līdzgaitniekiem un mūža darbu Latvju Dainas.
http://www.baronamuzejs.lv/index1.php