Latvijas Folkloras biedrība

Biedrības galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt etnogrāfisko ansambļu, folkloras kopu, teicēju, muzikantu un citu nemateriālā kultūras mantojuma prasmju pārmantotāju darbību.
Biedrības uzdevums – veiksmīgi darboties folkloras saglabāšanas jomā, veicinot kompetentu tautas tradīciju kopēju saimes dialogu ar valsts iestādēm, pārstāvot un aizsargājot savas nozares intereses.
Pilnsapulces laikā tika pārrunāta esošā nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas situācija visos Latvijas novados, īpaši izceļot šā gada jūlijā paredzēto Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2009″ organizēšanu Latvijā.
http://www.folklorasbiedriba.lv/lv