saites

par latviešu folkloru

http://ai1.mii.lu.lv/ - LU Mākslīgā Intelekta laboratorija. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts veidots portāls. Ziņas par latviešu valodu, folkloru, kultūras vēsturi, zīmju valodu un dažādas vārdnīcas.

http://www.folklora.lv – Folklora. Anša Ataola Bērziņa veidota folkloras lapa. Informācija par latviešu tradīcijām, gadskārtu ieražām un godiem, tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, gan par pasākumiem, kas saistīti ar tradicionālo kultūru. Izveidots folkloras kopu katalogs.

http://folklora.lv/skola/programma.shtml – Baltās stundas. Balto stundu palīglīdzeklis, kas sagatavots pēc skolu programmas 4 mācību gadiem. Šī programma ietver aprakstu par galvenajām seno latviešu ieražām un svinamajām dienām.

http://www.dainuskapis.lv - Krišjāņa Barona Dainu skapis – Krišjāņa Barona apkopoto tautasdziesmu datu bāze (tiek papildināta).

http://ai1.mii.lu.lv/kultura.htm – Latviešu kultūra. LU Mākslīgā Intelekta laboratorijas veidota lapa par Latviešu tautas kultūru par latviešu tautas tērpiem un latviešu ornamentu.

http://ai1.mii.lu.lv/tautasdz/too.htm – Latviešu tautasdziesmas. Neliela tautasdziesmu izlase, sakārtota pēc priekšmetu nosaukumiem, iekļautas arī tautasdziesmas par svētkiem un dievībām.

http://www.music.lv/MIDI/ – Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs. Iespējams noklausīties gan gadskārtu ieražu, gan sadzīves dziesmu, gan dzīves gājuma dziesmu melodijas. Atsevišķi izdalītas sekojošas datu bāzes: teicēji, komponistu apdarinātās t.dz., teicēju dziedātās t.dz.

http://ai1.mii.lu.lv/ticejumi/default.htmLatviešu tautas ticējumi. Pētera Šmita apkopoto latviešu tautas ticējumu 4 sējumi elektroniskā veidā.

http://www.ailab.lv/pasakas/Latviešu tautas pasakas un teikas. Pētera Šmita 15 sējumos apkopoto pasaku un teiku elektroniska versija. Dots arī P. Šmita ievads un A. Ārnes pasaku klasifikācija pēc tipiem.

http://www.ailab.lv/FEB/Folkloristikas elektroniskā bibliotēka (FEB) – folkloras pētniecisko materiālu krātuve. Pieejami dažādu laika perioda materiāli, sākot ar pirmajiem pētnieciskas ievirzes rakstiem latviešu valodā 19. gadsimta periodikā līdz pat mūsdienām.

http://www.liis.lv/deja/ – Latviešu tautas dejas. Ernesta Spīča latviešu tautas deju apkopojums.

http://www.lu.lv/ekc/polka/ – Polka Latvijā un pasaulē. Ernesta Spīča apkopotās ziņas par Polku.

http://www.liis.lv/folklora – Latviešu folklora. Sanitas Bērziņas apkopotas ziņas par folkloristiku, gadskārtu un ģimenes godiem, mitoloģiju. Ietvertas arī tautasdziesmas, citāti, apraksti.

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/ – Latviešu folkloristikas vēsture, teorija. Izveidotas plašas saites par folkloras resursiem internetā

http://www.liis.lv/maskas/Latviešu tradicionālās maskas. Elīnas Kūlas-Bražes sarakstīti metodiskie materiāli par latviešu tradicionālajām ziemas gadskārtu maskām.

http://www.liis.lv/izpete/izpete.html – Folkloristika. Elīnas Kūlas-Bražes sagatavotie materiāli latviešu tradicionālās kultūras izpētei. Apskatāmas šādas sadaļas: Latviešu tautas vākšanas aizsākumi un pirmie izdevumi; Latviešu zemnieku ģimenes tradīciju izpēte.

http://www.liis.lv/seeja/Sejas_laikshtml – “Sējas laiks”. Elīnas Kūlas-Bražes materiāli tradicionālās kultūras apguvei. Iekļautas tautas dziesmas, ticējumi, par aršanu, pieguļu, sēšanu.

http://www.liis.lv/ziema/ziema/Sakums.html – “Ziemas ceļi”. Elīnas Kūlas-Bražes materiāli tradicionālās kultūras apguvei. Veidotas šādas sadaļas: Pirtis; Uguns; Veļu laiks; Svētki un dienas; Vakarēšana.

http://www.dziesmas.lv/ – Dziesmas. Dziesmu teksti, arī latviešu tautas dziesmu.

Dokumenti svešvalodās

http://pagan.drak.net/wwcrew/index.html – Apraksti par seno latviešu godiem un dievībām angļu valodā.

http://www.latinst.lv/food_specialities.htm – Lapa angļu valodā par latviešu tradicionālajiem ēdieniem, dotas arī receptes.

http://www.bol.ucla.edu/~elviss/piragi/folklore.html - Apraksts angļu valodā par pīrāgiem un to nozīmi latviešu ikdienas un svētku ēdienā.

http://www.pantheon.org/mythica/areas/latvian/ - Alda Pūteļa angliski sagatavots latviešu mitoloģijas skaidrojums enciklopēdijā Ecyclopedia Mythica.

haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/liivi/index.html – Valta Ernštreita veidota lapa par lībiešu vēsturi, kultūru un valodu igauņu valodā.

Pasaules tautu folklora

Igaunija

haldjas.folklore.ee/ – Igauņu folkloras portāls igauņu, vācu un angļu valodā.

haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/index.html – Materiāli par somugru tautām.

haldjas.folklore.ee/rl/pubte/ee/lru/ - Oskara Loritsa monogrāfijas “Lībiešu tautas ticējumi”(piecos sējumos) (“Liivi Rahva Usund”) elektroniskā versija. Grāmatā dots plašs ieskats lībiešu tautas ticējumos arī dažādi sadzīves stāsti, anekdotes, joki, leģendas, teikas u.c.

haldjas.folklore.ee/folklore/index.htmlElektronic Journal of Folklore. Igauņu folkloras žurnāls (igauniski un angliski).

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/ – vēl saites par igauņu folkloru.

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/ - Interneta resursi. Pasaules tautu folklora, mitoloģija, etnogrāfija un kultūra, mūsdienu folklora. Folkloristika, folkloras teksti, elektroniskie žurnāli un publikācijas.

Lietuva

http://www.folkloras.lt/ – Lietuviešu folkloras portāls lietuviešu valodā

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/ – vēl saites par lietuviešu folkloru

Krievija

www.folk.ru/ - Krievu folklora mūsdienu ierakstos. Sanktpēterburgas Valsts universitātes folkloras arhīvs.

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/ – vēl saites par krievu folkloru.

Norvēģija

http://www.norvegia.lv/culture/music/folk/folk.htm - konspektīva informācijas par norvēģu tautas mūziku.

Somija

http://www.fimic.fi/ – informācija par somu folkloru, muzikantiem, mūzikas instrumentiem.

Vārdnīcas un enciklopēdijas

http://www.ailab.lv/mev/ - Mīlenbaha-Endzelīna latviešu valodas vārdnīca (ar paroli)

http://www.letonika.lv/encyclopedia/ - Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca (ar paroli)

http://www.historia.lv/encuklopedias/mazalpsr.htm – Latvijas PSR mazās enciklopēdijas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

http://www.pantheon.org./ - Encyclopedia Mythica. Pasaules tautu mitoloģija.

http://wwwuser.gwdg.de/~enzmaer/ - Enzyklopädie des Märchens. Pasaku enciklopēdija (angliski un vāciski).

Citas saites

http://www.kultura.lv/lv/ - Latvijas kultūras vortāls. Kultūras norises Latvijā, arī tradicionālā kultūra.

http://www.lmic.lv – Latvijas mūzikas informācijas centrs (LMIC)

http://www.music.lv – Latvijas Mūzikas akadēmijas veidots mūzikas serveris.

http://www.historia.lv/ – “Latvijas vēsture Internetā”. Latvijas vēsturei veltīts portāls, arī etnogrāfiskas ziņas.

http://www.lnb.lv/ - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Informācija par tradicionālās kultūras resursiem bibliotēkas kopkatalogā.

http://www.etilts.lv/svd/lat/kas_ir.htm -  Senās vides darbnīca. Īss darbības raksturojums.

http://www.iamic.net/about/index.html – Starptautiskā mūzikas informācijas centru asociācija (IAMIC). Informācija par pasaules laikmetīgo mūziku. Var atrast arī ziņas par folkloru un folkloras festivāliem.

http://www.m-saule.lv – Žurnāls Mūzikas Saule. Raksti arī ar folkloru saistītās jomās

http://www.folklife.si.edu/center/archives.html – Smitsona institūta (ASV) tautu ieražu un kultūras mantojuma centrs (Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage). Amerikas un pasaules tautu ieražu un mūsdienu folkloras izpētes un izglītības centrs.

Ārvalstu izdevniecībās par folkloru

www.amazon.com – folkloras materiāli, pasakas, folkloras vārdnīcas;

www.bestwebbuys.com - folkloras izdevumi, vārdnīcas, arī mūzika;

www.humanitas.lt – folkloras materiāli, arī Baltijas valstu tradicionālā kultūra

Folkloras institūcijas pasaulē

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/vok/ Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie

http://www.hum.utu.fi/folk/english.htmlFolkloristics. Department of Cultural Studies, Turku/Åbo

http://www.virginia.edu/slavic/seefa/INDEX.HTM- Slavic and East European Folklore Association – SEEFA is a non-profit organization devoted to an exchange of knowledge among scholars interested in Slavic and East European folklore. It seeks to promote instruction, to organize panels at national and international conferences, to encourage the preparation of teaching materials and translations, and to foster exchanges, summer programs, and research in Slavic and East European Folklore and related fields such as anthropology, ethnic studies, history, literature, and musicology.

http://www.folklorkurumu.org/index-en.htm -The Turkish Folklore Association. Aims to make collections, researches and surveys on Turkish Folklore, to form performance groups to present folk dances, to help tourism by presentation activities, both home and abroad, to teach folklore to younger generations and to publish scientific works on Turkish Folklore.

http://members.iinet.net.au/~cknow/AFA.html -The Australian Folklore Association, Inc. was formed to promote the study of folklore, to facilitate communication and information dissemination amongst researchers, and to develop the public appreciation of the cultural role of folklore. The Association’s members include writers, academics, researchers and performers. This leaflet gives an introduction to the aims and activities of the Association.

http://www.tibet.org/Resources/TSG/Groups/folk.htmlTibetan Folklore Association.

http://www.vlahoi.gr/vlahs.asp?RFRM=http://www.vlahoi.gr/songs.htmThe Folklore Association of Vlahs (Armani) in Veria. The aims of Association are the recording of the customs and traditions of Vlahs (Armani), of their historical traditions and folklore elements and also the preservation of the wallachian language.

http://www.fos.cz/public/index.phtml?hlava=total&lng=2The Folklore Association of the Czech Republic (FoS ČR) is a nongovernmental organisation made up of dancers and musicians active in the country´s Folk ensembles. Since its foundation in 1990 the CFA has become a prominent cultural body, currently representing some 13500 members in 395 member ensembles and 17 regional associations. It plays its role in many actual Events, to be specific some 44 Folk-art festivals and rural celebrations across the Czech Republic.

www.kansantanssinyst.fi http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=27060- Finnish Folklore Association.

http://www.grdance.org/iofa/groups/html/g16_en.html – Tradition Folklore Association of Hania has engaged itself especially with the teaching as well as the research into Hellenic Dancing. It presents dances, music and traditional customs from different districts of Greece, with their own special local character. Each one in performances with groups of 50 dancers who have been taught by experts and practice continuoysly.

http://www.magyar.org/ – The American Hungarian Folklore Centrum [AHFC] was established in 1978 as a non profit organization dedicated to the dissemination of Hungarian folklore through the private and scholarly life of North America. The AHFC is a division of the American Hungarian Educators’ Association.

www.folklife.si.edu - Center for Folklife and Cultural Heritage
Promotes the understanding and continuity of contemporary grassroots cultures in the United States and abroad.

www.mythsoc.org Mythopoeic Society
Nonprofit international literary and educational organization for the study, discussion, and enjoyment of fantasy and mythic literature.

www.fsgw.orgFolklore Society of Greater Washington
To further the understanding, appreciation, and performance of the traditional folk music and folklore of the American people. We hold numerous events throughout the DC area.

www.nyfolklore.orgNew York Folklore Society
Provides many programs and services to the folk and traditional arts field, and publishes the journal New York Folklore and a quarterly newsletter.

www.afsnet.orgAmerican Folklore Society
Association of people who create and communicate knowledge about folklore throughout the world.

www.montanafolk.org Missoula Folklore Society
Dedicated to promoting, preserving, enjoying, and sharing the music, dance, arts, crafts, and skills of traditional cultures.

www.beastfablesociety.orgBeast Fable Society
Writers and scholars professionally interested in the beast fable as a literary art form.

Ox Institute Metahistory Department
Research on Atlantis, Turkish language and historical issues.

Folkloras žurnāli

www.folklorefellows.orgFolklore Fellows Communications
Refereed monograph series in the following fields of research: folkloristics, comparative religion, cultural anthropology, and ethnology.

www.socrates.berkeley.edu/%7EcaforumCultural Analysis: An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture. Interdisciplinary, peer-reviewed journal dedicated to investigating expressive and everyday culture.

www.une.edu.au/~arts/FolkloreJournal/AF.htm -Australian Folklore. Journal of folklore studies, issued annually and prepared for the Australian Folklore Association Inc., being edited and published at the University of New England.

Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies Scholarly journal devoted to critical studies of folktales and fairy tales, translations, and reviews of books and other media.

www.ucs.mun.ca/~cultureCulture & Tradition. Canadian graduate student journal of folklore and ethnology.

www.degruyter.de/journals/fabulaFabula: Journal of Folktale Studies. Dedicated to the study of popular narrative traditions in their various forms, the interrelationship between oral and literary traditions, as well as the contemporary genres.

www.utas.edu.au/docs/flonta De Proverbio. Refereed electronic journal of international proverb studies.

www.muse.jhu.edu/journals/journal_of_american_folkloreProject MUSE: Journal of American Folklore. Publishes book, film, and exhibit reviews as well as articles on expressive culture and how groups make meaning through interactive activities.

www.afsnet.org/publications/jaf - Journal of American Folklore. Quarterly journal of the American Folklore Society, publishing scholarly articles, essays, notes, and commentaries.

www.haldjas.folklore.ee/FolkloreFolklore. Featuring articles about shamanism, urban legends, ethnomusicology, pareomiology, popular calendar data, folk belief, and more.

www.nyfolklore.org/pubs/newpub.htmlVOICES: The Journal of New York Folklore. Dedicated to publishing the content of folklore in the words and images of its creators and practitioners.

www.nelc.ohio-state.edu/news/folklore/yr2002/vol17num3/index.htmlMiddle East and South Asia Folklore Bulletin

http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Mythology_and_Folklore/Folklore/

http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Mythology_and_Folklore/Mythology/