Latvijas institūts

Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām. Mājas lapā informācija par Latvijas vēsturi, kultūru, par tradicionālajiem latviešu ēdieniem, tautastērpiem un gadskārtām angļu val.
http://www.latinst.lv/lat/at/lat_li.htm