Latvijas Vēstures muzejs

Latvijas Vēstures muzejs, Etnogrāfijas nodaļa. Informācija par muzeju, arī citiem Latvijas novadpētniecības muzejiem.
http://www.muzeji.lv/guide/pages_l/latvesturas.html -