Abrenīte

ABRENĪTE – Viļakas etnogrāfiskais ansamblis

Vadītāja -  Albīna Veina

Dibināšanas gads – 1985

Dalībnieku skaits -  15

Repertuārs

Tautas mūzikas instrumenti

Tērpi

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi:

Adīšana – H.Medne, A.Veina;

Izšūšana – L.Pužule, A.Veina;

Aušana – A.Dubkeviča;

Klūdziņu pīšana, ādas apstrāde, gobelēnu veidošana, floristika – A.Veina

Siera siešana – M.Štotaka.

E-pasts abreniite@inbox.lv