Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

http://www.balvurcb.lv/kb/?CategoryID=24

Vadītāja – Maruta Ločmele

Dibināšanas gads – 1978.gads

Dalībnieku skaits – 15

Repertuārs Pavasara balsi, Talku balsi, Rudeņa balss, Lielā balss, Ieražu balsi;

Tautas mūzikas instrumenti:

Akordeons – Aija Keiša;

Vijole – Andrejs Rancāns;

Cītara – Lūcija Keiša;

Bungas – Jāzeps Keišs;

Tērpi – Abrenes novada tērps

Anotācija.

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis radās saejot kopā Svilpovas un Slobodas ciema sievām (A.Mežale, A.Vizule, M.Ločmele, L.Keiša, A.Ločmele, B.Supe) 1978.gada ziemā. Par vadītāju tajā laikā kļuva Lūcija Keiša. Saimniecības pirmrindnieku svētkos dziedāja savu mammu un vecmammu dziesmas, kas tautai patika, tāpēc dziedāšanai pievērsās aizvien nopietnāk. Ar laiku dziedātāju pulks kļuva lielāks. Piebiedrojās A.Dektere, V.Viļuma, E.Vilne, A.Leleva, Z.Logina, T.Ločmele, M.Gabrāne. Šajā laikā 80-to gadu sākumā ansambļa vadību uzņēmās pensionētā skolotāja Antoņina Logina. Iet laiks un mainās valdības un dalībnieki, bet ansambļa kodols – vecās, sirmās dziedātājas, paliek nemainīgs. 1998.gadā dziedātājām piepulcējas neliela kapela. 2004.gadā ansambļa vadību pārņēma Maruta Ločmele.

Ansamblis savā pulkā aicina arī jauno paaudzi un sadarbojas ar Baltinavas vidusskolas folkloras kopu. Mūsu paaudze var mācīties no etnogrāfiskā ansambļa sievām paņemt sev mīlestību uz tautasdziesmu, jo šīs sievas neļauj mums aizmirst latgaliešu tautas dziesmu, tradīcijas un godus.

Baltinavas dziedātājas var pazīt pēc spēcīgās dzeguzes balss, pavasara balsīm, talku balsīm, lielās balss.