Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

http://www.balvurcb.lv/kb/?CategoryID=24

Vadītāja - Maruta Ločmele

Dibināšanas gads – 1978.gads

Dalībnieku skaits – 12

Repertuārs Precību balsi, Dzeguzes balss, Talku balsi, Rudeņa balss, Gadskārtas, Ieražu balsi,

Tautas mūzikas instrumenti:

Ermoņikas – Harijs Mūrmanis

Tērpi - Abrenes novada tautu tērps

Anotācija.

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces uzņem atsaucīgi, silti un sirsnīgi. Ansamblis pastāv kopš 1978.gada un ir visvecākais Ziemeļlatgalē. Tas nav liels. Dalībnieču vārdi ātri uzskaitāmi: Tekla, Broņislava, Antoņina, Felicija, Emīlija, Anna Loginas, Anna Ločmele, Veneranda Jurāne, Valentīna Ozoliņa. Folkloras ansambļa pūrā ir vairāk kā pieci desmiti Latgales novada dziesmu.

Briežuciema sievu dziedātās dziesmas var salīdzināt ar saulītē izceltu stādu, kas līdz šim nekopts ēnā vārguļojis. Šīs dziesmas turpat apkārtnē glabājušās – vecmāmuļu vientuļi dziedātas, atmiņā glabātas.

Briežuciema dziedātās dziesmas ir ieskaņotas skaņuplatē (1986), par tām ir uzņemta filma (1983), dziedāts televīzijas teatralizētajā uzvedumā „Latviešu kāzas” (2003).

Briežuciemiešu dziesmas pieskandinājušas visus Latvijā notikušos folkloras festivālus „Baltica”.

Kad maija pievakarēs ir padarīti dienas darbi, pie tuvākās apkārtnes ciemu krucifiksiem viņas atver lūgšanu grāmatas un dzied dziesmas Vissvētākās jaunavas Marijas godam.