Jumaleņa

JUMALEŅARiebiņu etnogrāfiskais ansamblis

Vadītājs – Jānis Teilāns

Dibināšanas gads – 1984

Dalībnieku skaits – 18

Repertuārs -

Tautas mūzikas instrumenti -