Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis

Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis

Vadītāja - Anna Garanča

Dibināšanas gads – 1985.gads

Dalībnieku skaits – 17

Repertuārs - ap 120 vietējo teicēju teikto dziesmu, godi;

Darba dziesmas – ganu, talkas (linu);

Gadskārtas – Jāņi, Lielā diena, Ziemas saulgrieži;

Dziedāšanas tikums;

Rotaļas;

Tautas mūzikas instrumenti:

Harmonikas – Roberts Jurdžs

Tērpi:  Dienvidlatgales – Nautrēnu novads.

Anotācija.

Etnogrāfiskais ansamblis “Rogovka” tika dibināts 1985.gadā. Ansambli dibina un joprojām arī vada Anna Garanča. Ansambļa darbības pamatā ir vietējo tautas dziesmu un tradīciju apzināšana, latvietības kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Ir pierakstītas vairāk kā 200 vietējās tautas dziesmas, teikas un nostāsti. Regulāri tiek veidotas tematiskas izglītojošas folkloras programmas skolu jaunatnei – piemēram, “Kāzu dziesmas”, “Jāņu diena”, “Ziemassvētki”, “Lini”.

1996.gadā Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis viesojās Dānijā.

Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis ir bijis visu starptautisko folkloras festivālu “Baltica” dalībnieki. 1989.gadā grupa pārstāvēja Latviju starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” Igaunijā.

Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2003″ Rogovkā grupa piedalījās festivāla Novadu dienas organizēšanā, uzņemot festivāla ārvalstu un pašmāju dalībniekus, iepazīstinot ar mūsu tautas tradīcijām un senajām prasmēm – siera vārīšanu, siena grābšanu, dziesmām, dančiem, rotaļām, mīklām un pasakām.

Ansamblis aktīvi piedalās pagasta, rajona un novada rīkotajos tradicionālās kultūras pasākumos.

Sekmīgi tiek izzināts, apkopots un nodots nākamajām paaudzēm Latgales, jo īpaši Rogovkas, bagātais tautas gara mantojums. Veiksmīgi un radoši tiek iedzīvinātas senās tradīcijas mūsdienu pasākumos un arī ikdienā, par to liecina pašu rokām darinātās villaines, ar kurām dziedātājas rotājas uzstāšanās reizēs.