SUITU SIEVAS

SUITU SIEVAS - Alsungas etnogrāfiskais ansamblis

http://www.suitunovads.lv/lv/Alsungas_suitu_sievas/

Vadītāja - Ilga Leimane

Dibināšanas gads - 1924. / 1955.gads.

Dalībnieku skaits - 11

Repertuārs – Suitu novadā apkopotais tautas mantojums

Tērpi – Suitu novada tautas tērpi.

E-pasts: alsungakultura@apollo.lv