ARTAVA

ARTAVA, Ogres folkloras kopa

Vadītāja Marta Gavrilova

Dibināšanas gads 1991

Dalībnieku skaits 13

Repertuārs Gadskārtas, mitoloģija, godi, daba, zeme,

saule, sadzīve, apdziedāšana, ziņģes;

Tautas mūzikas instrumenti Velna bungas, klabatas, eglīte, robdēlis, sietiņš;

Tērpi Raunas novads, arī Krustpils, Zemgales

novada tērpi;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Adīšana, tamborēšana, sējumi uz rāmja, aušana;

ATAUGA, Rēzeknes rajona izglītības darbinieku folkloras kopa