ATZELE

ATZELE, Viļakas folkloras kopa

http://www.balvurcb.lv/kb/?CategoryID=24

Vadītāja Janīna Dukaļska

Dibināšanas gads 1988

Dalībnieku skaits 18

Repertuārs Gadskārtu ieražas, sadzīve, precības, kāzas, karavīru dziesmas, mitoloģija;

Tautas mūzikas instrumenti Kokle – Helēna Ločmele;

Vijole – Ilona Dupuža;

Sitamie instrumenti – Staņislava Dupuža, Leons Jeromāns;

Akordeons, ermoņikas – Janīna Dukaļska;

Tērpi Latgales novada tērpi

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – Izabella Dupuža, Valentīna Bratuškina.

Anotācija.

Folkloras kopa „Atzele” dibināta 1988.gadā. To vada Janīna Dukaļska. „Atzelē” muzicēja unikāls Latgales kokles muzikants Staņislavs Zaremba. Kopā dzied arī divas tautas teicējas – Tekla Dukaļska un Valentīna Bratuškina.

Kopai ir savi muzikanti, kuri spēlē vijoli, akordcītaru, bungas un akordeonu, kas kopu dara pamanāmāku citu vidū. Folkloras kopas repertuārā ir apmēram 200 dziesmu, deju, rotaļu. Dzied garo, talku un kāzu balsis, Dieva dziesmas. Kopā darbojas arī dalībnieku bērni un mazbērni. „Atzele” piedalījusies TV raidījumos „Spēlē, jel spēlmani”, „Viļakas zvani”, „Savai zemītei”, kā arī radioraidījumos.