Bērzgales folkloras kopa

Bērzgales folkloras kopa

Vadītāja Anna Adijāne

Dibināšanas gads 1985 (1957)

Dalībnieku skaits 15

Repertuārs Sadzīves dziesmas, ieražas, gadskārtas;

Tērpi Bērzgales novads

E-pasts Janina.Adijane@berzgale.lv