CIBA

CIBA, Valtaiķu folkloras kopa

Vadītāja Ilona Freimane

Dibināšanas gads 1997

Dalībnieku skaits 19

Repertuārs Gadskārtu dziesmas, „Ko sēsi, to pļausi”

Tērpi Kuldīga, Skrunda, Laža