DELVE

DELVE, Vidrižu folkloras kopa

Vadītāja Aina Tobe

Dibināšanas gads 2001

Dalībnieku skaits 10

Repertuārs Saucamie balsi un burdona dziedājumi, gadskārtu ieražu dziesmas un tradīcijas, ģimenes godi, latvju danči, folkloras izrāde ar lellēm.

Tautas mūzikas instrumenti Kokle – Gvido Tobis, Ilze Kļaviņa;

Stabule – Aina Tobe, gvido Tobis;

Vargans – Gvido Tobis, Raimonds Ābele;

Vijole – Ilze Kļaviņa;

Dūkas – Gvido Tobis;

Ģīga – Raimonds Ābele;

Bungas – Raimonds Ābele, Karolis Treijs;

Sitamie instrumenti – Aina Tobe;

Podziņu akordeons – Karolis Treijs;

Tērpi Senie tērpi un rotas – līvu novada arheoloģisko tērpu atdarinājumi.

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – Aina Tobe

Anotācija.

Senās tautas brūno lāci godāja kā meža sargu un saimnieku, kā cilvēkam līdzīgu, spēcīgu būtni, ko uzskatīja par vidutāju starp zemi un debesīm. Lācis ziemu guļ, bet pavasarī atmostas, tāpēc tas simbolizē atdzimšanu.

Folkloras kopa „Delve” dibināta 2001.gadā kā ģimeņu kopa, kurā piedalās gan pieaugušie, gan bērni.

Nosaukums „delve” ir senvārds ar nozīmi „lāča ķepa”, tajā ir paslēpts gan rotaļīgums, gan spēks. Mūsu kopas raksturā ir abas šīs īpašības, jo mēs protam gan delverēties, gan saliedēt savu spēku gadskārtu ieražu rituālos.

„Delvei” ir līvu novada arheoloģisko tērpu atdarinājumi, kas gatavoti pašu rokām, senās rotas, apavi. Muzicējot tiek izmantoti vēsturiski, seni mūzikas rīki – vargans, stabules, kokles, dūdas, ģīga, vijole un dažādi ritma instrumenti. Kopas repertuārā ir saucamie balsi, burdona dziedājumi, gadskārtu ieražu dziesmas un latvju danči