DZIETI

DZIETI, Cēsu tautas vērtes kopa

Vadītāja Dace Balode

http://www.gramata21.lv/users/balode_dace/

Dibināšanas gads 1981

Dalībnieku skaits 10

Repertuārs Vasaras un ziemas saulgrieži, Lieldienas,

V.Stalberga pierakstītās dziesmas, dejas un

ziņģes, saules un mēness mitoloģija, svinamās dienas – Mārtiņi, Meteņi, Laidene, veļu laiks; Jumis; Krustabas, kāzas;

Tautas mūzikas instrumenti Dūdas, bungas – I.Ozoliņš, S.Žigats;

Ģīga – I.Ozoliņa;

Vijole – I.Vimba, L.Dzelzkalēja;

Kokle, cītara – E.Broka;

Stabules – I.Dzalbe, D.Balode;

Akordeons – D.Balode;

Tērpi 9 gs arheoloģiskais tērps no Nautrēnu

kapulauka; Cēsu novada tērpi, Talsu novada tērps, Vecpiebalgas tautas tērps;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana, adīšana, tamborēšana – Elga, Dace;

Galdniecība – I.Ozoliņš;

E-pasts

Anotācija