ILŪKSTES folkloras kopa

ILŪKSTES folkloras kopa

Vadītāja Daina Paukšte

Dibināšanas gads 1989

Dalībnieku skaits 18

Repertuārs Gadskārtas, kāzu, precību dziesmas, rotaļas,

vakarēšana.

Tautas mūzikas instrumenti Kokle, cītara – Daina Paukšte

Tērpi 19 gs Ilūkstes novada