KĀNDLA

KĀNDLA, Ventspils folkloras kopa

Vadītāja Ilga Porniece

Dibināšanas gads 1972

Dalībnieku skaits 20

Repertuārs Gadskārtas, mitoloģija, ieražas u.c.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Ilga Porniece;

Blokflauta – Rasma Gailīte;

Velna bungas – Ilmārs Laumanis;

Bundziņas – Aivars Sproģis;

Tērpi Kurzemes lībiešu tautas tērpi

E-pasts ilga.porniece@inbox.lv