LĀNS

LĀNS, Rīgas folkloras kopa

Vadītāja Ruta Stepiņa

Dibināšanas gads 1999

Dalībnieku skaits 7

Repertuārs Mitoloģiskās dziesmas no visas Latvijas,

liela daļa kāzu un precību dziesmu no Zemgales un Kurzemes;

Tautas mūzikas instrumenti Kokles – L.Gabranova, L.Jansone,

D.Pārupe;

Divstīdzis – R.Stepiņa;

Vargans – R.Stepiņa, L.Jansone;

Vijole – I.Mūrniece, R.Stepiņa;

Stabule – I.Mūrniece, R.Stepiņa;

Bungas – A.Siverenko;

E-pasts rutastepina@inbox.lv