LĪGO

LĪGO, Staru folkloras kopa

Vadītāja Inese Stalidzāne

Dibināšanas gads 1984

Dalībnieku skaits 16

Repertuārs Lieldienu, Jāņu gadskārtu dziesmas, darba

dziesmas, kara dziesmas, krogus ziņģes, precību – kāzu dziesmas, bērnu dziesmas un rotaļas, mitoloģiskās dziesmas, Ziemas saulgriežu dziesmas, Jumīša dziesmas.

Tautas mūzikas instrumenti Kokle, vijole

Tērpi Vidzemes – Gulbenes, Vecgulbenes, Tirzas,

Jaungulbenes;

Viens Kurzemes tērps – dziedātāja ienācēja

no Džūkstes;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Adīšana – Veronika Pulkstina, Ina Pelse, Rudīte Vaice;

Šūšana – Rudīte Vaice;

E-pasts isiite@tvnet.lv