MEŽĀBELE

MEŽĀBELE, Jercēnu folkloras kopa

Vadītāja Irēna Garais

Dibināšanas gads 1985

Dalībnieku skaits 20

Repertuārs gadskārtas (Ziemassvētki, Jāņi, Lielā diena, Rudenāji), svinamās dienas (Saimnieču diena, Mārtiņdiena, Metenis, Miķeļdiena), bēru dziesmas, Saules un Dieva dziesmas, pļaujas un siena, darba dziesmas, dziesmas par jūru un ūdeņiem, ziņģes.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Alfons Bukšs;

Cītars – Jānis Lācis;

Bungas – Inese Esīte;

Klabatas – Ņina Laurinoviča;

Tērpi Ziemeļvidzemes novada – Trikātas, Vijciema tautas tērpi.

Anotācija.

Folkloras kopa „Mežābele” dibināta 1985.gada 14.janvārī. Folkloras kopā dzied dažādu paaudžu ļaudis. Tautasdziesmu un rotaļu pavada akordeons, cītars un bungas. Kopas dalībnieki atraktīvi un radoši, zina tautas ticējumus, parašas, teikas, anekdotes. Mārtiņos, Ziemassvētkos un Meteņos iet čigānos tā, kā to darījuši tieši Jercēnos.

Folkloras kopa dzied sava pagasta jaunās un vecās ziņģes.

Kopa lepojas ar saviem 5 dziedošajiem un brašajiem vīriem.