Tāle Iveta

tale

Tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas”, Iveta Tāle 1.rindā 1. no labās

Dzimusi1962. gada 7. augustā, Jēkabpilī

Izglītība un zinātniskā kvalifikācija

1995 – 1998 Maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas nodaļā; iegūts mākslas maģistra grāds Kultūras teorijas specialitātē; 1991 – 1995 Bakalaura studijas Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas, vēstures un administrēšanas nodaļā; iegūts mākslas bakalaura grāds Kultūras teorijas, vēstures un administrēšanas specialitātē; 1969 – 1980 Mācības Jēkabpils 3. vidusskolā.

Darba vēsture un folkloriskā darbība

Kopš 2001 Latvijas Kultūras akadēmijas lektore (Latviešu literatūras vēsture, Folkloras teorija, Latviešu mitoloģija, Tradicionālā dziedāšana); Kopš 2000 Latvijas Kultūras akadēmijas lektores v.i. (Latviešu literatūras vēsture, Folkloras teorija, Latviešu mitoloģija); 1996 – 2000 LKA stundu pasniedzēja (Folkloras teorija); 1995 – 2000 LKA Kultūras teorijas un vēstures katedras laborante; 1985 – 1991 Jēkabpils pilsētas bibliotēka, lasītavas vadītāja; 1983 – 1985 Jēkabpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece; 1980 – 1981 Krustpils ciema bibliotēka, bibliotekāre;

Kopš 2003 Tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” vadītāja; 1987 – 1995 Folkloras grupas “Rasa” dalībniece. Koncertturnejas Ungārijā, Somijā, Francijā, ASV (CD 1994); 1994 Dalība Latviešu kultūras dienās Brisbanē; 1992 – 2003 Lektore vasaras nometnēs 3×3 ASV, Austrālijā un Latvijā; 1983 – 1991 Jēkabpils folkloras kopas “Klinči “vadītāja.

Nozīmīgākās publikācijas

Bērns latviešu folklorā. Karogs. 1995. Nr.6.

Paslēptā nauda. Kultūras krustpunktu meklējumi. Rīga, 1998. 50.- 62.lpp.

Paslēptā nauda: naudas racēja pārbaudījums. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 2000. Nr. 1 (5). 68. – 82. Lpp.

Naudas lietojuma ekonomiskie un neekonomiskie aspekti latviešu krustību dziesmās un ieražās. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 2004. Nr. 11. 112.-126. lpp.

Jāņu maģiskie un mītiskie aspekti. Praktiskā Jāņu grāmata. Rīga, 2004. 5.-13. lpp.

Par dziedātāju. Mūzikas Saule. 2004. Nr. 4(24). 24., 25. lpp.