Latgale

Organizācijas

Dagdas folkloras centrs, vadītāja Inta Viļuma

Līvānu novada tradicionālās kultūras atbalsta centrs, vadītāja Anna Kārkle

Ludzas kultūras centrs, vadītāja Dace Tihovska

Šķilbēnu etniskās kultūras centrs ABPUS RĪKAI, vadītāja Daina Mihailova