Baltica

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica”

baltikaFestivāla mērķis ir saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sabiedrībā latviešu, līvu, latgaliešu un citu tautu un tautību tradicionālo kultūru.
Festivāla uzdevumi ir:
- veicināt un paaugstināt plašākā sabiedrībā Latvijā tradicionālās kultūras prestižu;
- ieinteresēt un iesaistīt aktīvā tradicionālās kultūras apzināšanā, kopšanā un popularizēšanā iespējami lielāku sabiedrības daļu;
- veicināt etnogrāfisko ansambļu, folkloras kopu, kā arī cita veida grupu un individuālo izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo izaugsmi;
- iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar citu tautu un tautību tradicionālo kultūru un tās kopšanas un popularizēšanas pieredzi mūsdienās;
- veicināt reģionālās identitātes apziņu un kopšanu.

Festivāls „Baltica” noris saskaņā ar CIOFF pamatnostādnēm. „Baltica” ir tradicionālās kultūras jeb folkloras festivāls. Tajā tiek pausta tautu tradicionālā kultūra – dziesmas, instrumentālā mūzika, stāstījumi, rotaļas, dejas, kā arī lietišķā un dekoratīvā mākslas, amatniecība, un citas tautas kultūras izpausmes formas.
Festivālā piedalās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, individuālie izpildītāji, kā arī citas grupas un indivīdi, kuru priekšnesums atbilst festivāla rīkotāju iecerēm. Pārsvarā festivālā tiek izmantoti autentiskie un reproducējošie priekšnesumi (izpilda autentiskās un reproducējošās grupas un individuālie izpildītāji). Atsevišķos gadījumos, saskaņā ar konkrēto norišu organizētāju iecerēm, un saskaņojot tās ar festivāla māksliniecisko padomi, ir iespējams arī stilizāciju pielietojums.
Kopējais dalībnieku skaits no Latvijas ap 2000 personu, no ārvalstīm ap 300 dalībnieku.