Masku tradīciju festivāls

Starptautiskais masku tradīciju festivāls.

Ikvienās mājās laikā no Mārtiņiem līdz Meteņiem senāk gaidīti viesi bija maskotie ļaudis – ķekatas, vastslāvji, kuozu cigani, budēļi, Zīmassvātku čigoni utt. Cilvēki ticēja, ka šie ļaudis atnes svētību un nodibina kārtību ikvienā vietā, kur tie mēdz uzturēties – istabā ar kuplo mājas ļaužu saimi, laidarā, zirgu stallī, miežu laukā vai kāpostu dārzā. To uzdevums ir arī izdzīt ļaunumu no malu malām, tāpēc, ierodoties mājās, notiek liela trokšņa taisīšana, tā aizbiedējot ļaunos garus.
Arī mūsdienās daudzās vietās tiek koptas maskošanās tradīcijas, ar maskām saistīti rituāli un ieražas.
Lai pievērstu lielāku uzmanību maskošanās tradīciju izpētei un apguvei, kā arī popularizētu masku tradīciju plašākai sabiedrībai, valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs” ik gadus rīko starptautisku masku tradīciju festivālu.

2010. gadā XI Starptautiskais masku tradīciju festivāls notiek Salacgrīvā, 13.-14. februārim un to rīko Latvijas Folkloras biedrība.