Pulkā eimu, pulkā teku

Bērnu un jauniešu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”

1Festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”, kuram 2004. gadā apritēja 20 gadu ir plašākais un vecākais bērnu un jauniešu folkloras festivāls Baltijā, akreditēts CIOFF (Starptautiskā Folkloras festivālo rīkotāju padome) kopš 1994. gada.

Tā pirmssākumi meklējami 1984. gadā, kad Ojārs Rode un viņa tobrīd vadītā LU CFI tautas tradīciju kopa „Budēļi”, kopā ar Ernestu Spīču un folkloras kopu „Dandari” saaicināja Latvijas dziedošos bērnus un jauniešus no folkloras kopām uz koncertu LU Aulā.

Šobrīd festivāls ir izveidojies par sazarotu un daudzpusīgu folkloras apgūšanas un tradīciju iedzīvināšanas kultūras programmu, kura uzdevums ir saglabāt, popularizēt un attīstīt tradicionālai kultūrai raksturīgos dziedāšanas, dejošanas, rotaļu vadīšanas, stāstīšanas, muzicēšanas, masku gatavošanas u.c. stilus.

Tā idejiskie autori un vadītāji ir LU Etniskā kultūras centra etnopsiholoģe Māra Mellēna un horeologs Ernests Spīčs. 2005. gadā kopā ar LU EKC radošo grupu: Anda Beitāne, Dina Kalniņa, Elīna Kūla – Braže, Guntis Pakalns, Margita Poriete, Dzintars Liepiņš, ieguva Lielās folkloras gada balvu nominācijā Tradicionālās kultūras dzīves (svētku, koncertu, sarīkojumu, festivālu un citu radošu projektu) organizēšana.

No 2008. gada Bērnu folkloras festivālu rīko VJIC, biedrība „Aprika”, kuru pārstāv darba grupa: Māra Mellēna, Dina Liepa, Margita Poriete.

2Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes: konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums, kurā piedalās visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas.

Konkursi

  • stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”

  • dziedātāju konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”

  • dejotāju konkurss “Vedam danci”

  • koklētāju konkurss “Zelta kokles”

  • masku konkurss

  • rotaļu un spēļu vadītāju konkurss “Lielais rotaļnieks”

  • anekdošu stāstītāju sacīkstes “Anekdošu virpulis”

  • stabulētāju konkurss

3Konkursu ceturtdaļfināli notiek kopās un pulciņos, pusfināli novados, bet fināls Rīgā. Finālisti tiek izraudzīti novados, darbojoties neatkarīgai žūrijai. Konkursus rīko LU EKC un FKP sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, izglītības iestādēm, interešu centriem, kultūras iestādēm un sabiedriskām organizācijām (Rīgas Latviešu biedrība, novadu etniskās kultūras centri). Konkursus novados rīko novadu koordinatori. Konkursu finālus (Nacionālos konkursus) rīko LUEKC izveidotas attiecīgo folkloras žanru izpētes grupas, kuros darbojas nozares eksperti.

Pulkā eimu, pulkā teku Novadu sarīkojumus rīko novadu koordinatori. Kultūras programmai ir 13 novadi – Augškurzeme, koordinatore Ināra Salava; Lejaskurzeme, koordinatore Mudīte Meļķe; Viduskursa, koordinatore Ina Celitāne; Austrumkursa, koordinatore Sarma Ūpe; Zemgale, koordinatore Velta Leja; Tālā un tuvā Gaujmala, koordinatore Skaidra Smeltere,; Piedaugava, koordinatore Inguna Žogota; Vidzemes augstiene, koordinatore Ingrīda Grudule; Ziemeļlatgale, koordinatore Rasma Igaune; Dienvidlatgale, koordinatore Anna Kārkle; Kūkova, koordinatori Irēna un Antons Slišāni; Salacgrīva, koordinatore Zenta Mennika; Rīga, koordinatore Dina Kalniņa.

4Pulkā eimu, pulkā teku Nacionālo sarīkojumu LU EKC izveidota darba grupa. Festivālā piedalās latviešu un mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras kopas, kā arī folkloras konkursu uzvarētāji, tuvākās apkārtnes teicēji un tradicionālās kultūras nozares eksperti.