Krišjāņa Barona konference

2009. gada 30. oktobrī

Stāstījumu folklora:

teksti, procesi un tradīcijas; pētnieki, stāstnieki un klausītāji

Konference notiks Latvijas Zinātņu Akadēmijas augstceltnes 3. stāva zālē

2009. gada rudenī ir jubileja trim ievērojamiem “latviešu pasaku vīriem”: Ansim Lerhim-Puškaitim 2. septembrī ir 150. jubileja, Pēterim Šmitam 25. decembrī – 140. un Kārlim Arājam 20. decembrī – 80. jubileja. Tāpēc šī gada Krišjāņa Barona konference ir veltīta vēstītājas folkloras, tradicionālo stāstījumu un to stāstīšanas pētniecībai.

Konferences programma

Pirmā daļa. Vada Dace Bula.

9.00. Konferences atklāšana.

9.10. Guntis Pakalns (Rīga). Par mantojumu un iespējām latviešu vēstītājas

folkloras pētniecībā.

9.30. Izidors Levins (Hamburga, Pēterburga). Par stāvokli folkloristikas

metodoloģijā Latvijā un citur.

10.00. Māra Mellēna (Rīga). Stāstnieks un tradīcija.

10.20. Toms Ķencis (Rīga). Vēstītājfolkloras nozīme latviešu mitoloģijas

pētniecībā.

10.40. Kafijas pauze.

Otrā daļa. Vada Angelika Juško-Štekele.

11.00. Māra Vīksna (Rīga). Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un

Pētera Šmita krājumos.

11.20. Sandis Laime (Rīga). Dāvja Ozoliņa pētījums par raganām (1893).

11.40. Gatis Ozoliņš (Daugavpils). J. A. Jansona pasaku krājums „Senā dzīve”.

12.00. Aigars Lielbārdis (Rīga). Burvji latviešu pasakās un teikās.

12.20. Pusdienu pārtraukums.

Trešā daļa. Vada Gatis Ozoliņš.

13.00. Svetlana Rižakova (Maskava). Aglonas brīnumstāsti: starp dzīvesstāstu un

liecinājumu.

13.20. Beatrise Reidzāne (Rīga). Apturētais laiks – vēstītāja folklora vienā

Latgales ciemā pirms 80 gadiem.

13.40. Baiba Bela (Rīga). Vēstītājfolkloras elementi dzīvesstāstos.

14.00. Ieva Garda-Rozenberga (Rīga). Dzīvesstāsts un folklora: teksts,

konteksts un interpretācija.

14.20. Kafijas pauze.

Ceturtā daļa: Vada Ieva Kalniņa.

14.40. Gita Girņus (Liepāja). Teika kā folkloras naratīvs.

15.00. Ilmārs Pumpurs (Rīga). Stāstījumi muzikantu intervijās un muzicēšanas

praksē.

15.20. Iveta Dukaļska (Rēzekne). Stāstīšanas tradīcijas mūsdienu lauku

kultūrvidē.

15.40. Angelika Juško-Štekele (Rēzekne). Ķēdes vēstules – sakrāls vēstījums vai

IT bieds?

16.00. Lilita Aleksejeva (Rīga). Folkloras stāstījuma elementi J. Streiča

filmās „Mans draugs nenopietns cilvēks” un „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

Audiovizuālā un stātu daļa. Vada Guntis Pakalns.

16.20. Audiovizuālā daļa: „Kārļa Arāja filmas: 1966. un 1967. gada Latviešu

folkloristu zinātniskās ekspedīcijas Valkas un Valmieras apkaimē”

(sagatavojis A. Lielbārdis); Dzintars Liepiņš „Es spēlēšu tev pie loga”

(1986); „Reklāma kā pasaka” – attēli no reklāmām, (sagatavojis T. Ķencis)

i. c.

17.00. Stāstnieču uzstāšanās: Inita Šalkovska (Glūda), Edīte Baldere-Sildedze

(Džūkste).

17.40 Konferences noslēgums.

18.00. Sanda Laimes grāmatas „Svētā pazeme. Latvijas alu folklora” atvēršanas

(ZA ēkas 1. stāvā pa labi).

28. oktobrī 15.30 ZA augstceltnes 9. stāva zālē tikšanās ar K. Barona

konferences īpašo viesi, folkloras pētnieku Izidoru Levinu (Hamburga,

Pēterburga). Tikšanās notiks kā LU Literatūras, folkloras un mākslas

institūta seminārs, pieejams visiem interesentiem.

Izidors Levins (Isidor Levin) dzimis 1919. gada 20. septembrī Daugavpilī un

enciklopēdijās tiek raksturots kā Krievijā un Vācijā dzīvojošs latviešu

izcelsmes folklorists, stāstījumu pētnieks un teologs. 1937 – 1941 Tartu

Universitātē viņš studējis igauņu un salīdzinošo folkloristiku pie Valtera

Andersona un Oskara Loritsa, arī jūdaistiku, reliģijas vēsturi un Bībeles

pētniecību. 1966 – 1984 vadījis lielus pētniecības projek¬tus, kas

saistīti ar arhīvu sakārtošanu, pētnieku izglītošanu un publicējumu

veidošanu Tadžikijas ZA un kopš 1970. g. arī Armēnijas ZA. Viņš ir Prof.

emeritus Pēterburgas, Erevānas un Dušanbe universitātēs. I. Levins ir

viens no ISFNR dibinātajiem un visu laiku aktīvs tās dalībnieks un

Folklore Fellows goda biedrs. Par darbību folkloristikā un jo sevišķi

pasaku pētniecībā saņēmis daudzas atzinības. I. Levina publikācijas ir

galvenokārt vācu valodā (atrodamas arī internetā), tai skaitā pētījumi un

apraksti par latviešu pasakām – laikā, kad par latviešu pasakām

starptautiskos izdevumos bija maz kas izlasāms. Seminārā I. Levins

pastāstīs savas atmiņas par latviešu un igauņu folkloristiku laikā pirms

un pēc Otrā pasaules kara, iepazīstinās ar pieredzi pasaku un eposu

pētniecībā un latviešu tautasdziesmu un pasaku izpētes iespējām šajā

kontekstā. I. Levins runās latviešu valodā – kaut gan ilgi nav iznācis

runāt latviski, viņš savas šo savas jaunības laika valodu nav aizmirsis un

spēj tajā skaidri un precīzi izteikties.