pētnieki un praktiķi

Šajā sadaļā apkopoju biogrāfiskas ziņas par tradicionālās kultūras dažādu jomu speciālistiem gan pētniekiem, gan praktiķiem, etnomuzikologiem, mūziķiem, folkloristiem, etnogrāfiem, arheologiem, filozofiem, horeologiem u.c., sakārtotas alfabēta kārtībā.

Atsevišķi izdalītas sadaļas par teicējiem un tautas muzikantiem.

Informācija par tradicionālās mūzikas kopējiem apkopota arī:

Portālā Mūzika Latvijā – http://www.music.lv/ethnomusicology/lv/.

Vīksna, Māra. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki / Māra Vīksna, Vilis Bendorfs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – Latviešu folkloras krātuve. Rīga : Zinātne, 2000. – 82, [3] lpp. ;

Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija[skaņu ieraksts] =Anthology of Latvian traditional music / sastādītāji: Mārtiņš Boiko, Gita Lancere, Anda Beitāne. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2008. – 1 CD (1 h 8 min) :

Pētnieki un praktiķi

Aigare Sandra

Ancītis Valdemārs

Antonoviča Katrīna

Avramecs Boriss

Ābele Anda

Balčus Miķelis

Bārbals Kaspars

Balode Dace

Beitāne Anda

Bendorfs Vilis

Berzinska Mirdza

Bērziņš Ansis Ataols

Bērtiņa Zenta

Birzniece Mirdza

Boiko Mārtiņš

Brambats Kārlis

Brauns Joahims

Bruzgule Valentīna

Bula Dace

Celitāne Ina

Čekstere Indra

Dreļs Ilmārs

Drīzule Rita

Dukaļska Iveta

Dukaļska Janīna

Lija Dvurečenska

Ērglis Andris

Freibergs Imants

Freinberga Ieva

Grasis Austris

Grāvītis Viktors

Grīnberga Sniedze

Greble Vilma

Grudule Ingrīda

Igaune Rasma

Igaunis Gunārs

Infantjevs Boriss

Jansone Lidija

Jansons Māris

Jansons Pēteris

Kalniņa Ieva

Kantiķe Emīlija

Kapusts Andris

Karele Kristīne

Kārkle Anna

Kārkliņa Rūta

Kleperis Jānis

Klotiņš Arnolds

Konošonoka Genovefa

Kokare Elza

Konrāde Kristīne

Kraukle Daina

Kristsons Zigmārs

Krogzeme-Mosgorda Baiba

Krūmiņa Inese

Kūla-Braže Elīna

Kumsārs Artis

Kuķalka Skaidrīte

Kuplais Mārtiņš

Kursīte Janīna

Kūkojs Antons

Laime Sandis

Lancere Gita

Leja Velta

Leimane Ilga

Lielbārdis Aigars

Liepa Dina

Liepiņš Dzintars

Lipors Edgars

Logina Emīlija

Madre Ilga

Maniņš Māris

Medene Iveta

Medenis Vidvuds

Mellēna Māra

Melne Elga

Mičule Valentīna

Muktupāvels Valdis

Muktupāvels Māris

Nasteviča Orna Dace

Niedre Uģis

Noriņa Rasma

Oļenkins Sergejs

Ose Liāna

Otaņķe Līvija

Pabērza Mirdza

Pakalns Guntis

Pīgozne-Brinkmane Ieva

Priedīte Īrisa

Pujāte Signe

Pumpurs Ilmārs

Putniņš Valdis

Pūtelis Aldis

Rancāne Aīda

Ranka Indulis

Reidzāne Beatrise

Reinsone Sanita

Reizniece Ilga

Rijniece Dzidra

Rižakova Svetlana

Rode Ojārs

Rozenbergs Jānis

Rubene Terēzija

Rudzīte Rozālija

Rudzītis Jāzeps

Rusmanis Sigurds

Ināra Salava

Salmane Aina

Sedliņa Marija

Skuja Anda

Slišāne Irēna

Slišāns Antons

Smidrovska Margarieta

Smilgaine Una

Sneibe Zaiga

Spīčs Ernests

Ščemeļinska Anna

Šreibere Ligita

Stafecka Veronika

Stalte Helmī

Stalte Julgī

Stalts Dainis

Stalts Dāvis

Smeltere Skaidra

Šmidte Marta

Šmite Zane

Šterna Māra

Šuvcāne Valda Marija

Talla Vita

Tāle Iveta

Teterovska Liena

Sarma Ūpe

Urtāns Juris Tālivaldis

Vaivare Baiba

Vasiļevska Marija

Veina Albīna

Vīksna Māra

Vītola Ieva

Ziņģīte Ilze

Žogota Inguna