teicēji

Informāciju par teicējiem apkopota:

http://www.lfk.lv/lfk_lv.html – Latviešu folkloras krātuves mājas lapā.

http://www.music.lv/midi/ – portālā „Mūzika Latvijā”

Vīksna, Māra. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki / Māra Vīksna, Vilis Bendorfs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – Latviešu folkloras krātuve. Rīga : Zinātne, 2000. – 82, [3] lpp. ;

Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija[skaņu ieraksts] =Anthology of Latvian traditional music / sastādītāji: Mārtiņš Boiko, Gita Lancere, Anda Beitāne. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2008. – 1 CD (1 h 8 min) :

Teicēji

Bružuka Milda – http://www.gramata21.lv/map1izgl-index.html

Otaņķe Margrieta

Makovska Alma

Radomišķe Katrīna

Reizniece Erta

Steimane Marija

Šakina Margarita

Ščemeļinska Anna

Trautmane Anna

Valtere Milda

Zitāne Herta