etnogrāfiskie ansambļi

A

ABRENĪTE – Viļakas etnogrāfiskais ansamblis

AULEJAS SIEVAS – Aulejas etnogrāfiskais ansamblis

B

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis

Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis

Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis

G

GUDENIEKU SUITIGudenieku etnogrāfiskais ansamblis

J

JUMALEŅARiebiņu etnogrāfiskais ansamblis

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis

M

MAĢIE SUITI - Jūrkalnes etnogrāfiskais ansamblis

MĀRGAMērdzenes etnogrāfiskais ansamblis

Medņevas etnogrāfiskais ansamblis

Mežvidu etnogrāfiskais ansamblis

N

NAKTINEICA - Saunas etnogrāfiskais ansamblis

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis

O

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

P

Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis

R

RAIPOLE – Nirzas etnogrāfiskais ansamblis

Rekavas etnogrāfiskais ansamblis

Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis

Rucavas etnogrāfiskais ansamblis

S

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis

SUITU SIEVAS - Alsungas etnogrāfiskais ansamblis

Susāju – etnogrāfiskais ansamblis

Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis

T

Tilžas etnogrāfiskais ansamblis

U

Upītes etnogrāfiskais ansamblis

Z

Žīguru etnogrāfiskais ansamblis