folkloras kopas

Informāciju par Latvijas folkloras kopām var aplūkot arī – www.folklora.lv

Par Rīgas kopām: Rīgas Domes kultūras pārvalde – http://www.rdkp.lv/lat/inner/makslaskolektivi/folklora/

A

ABRA, Rīgas folkloras kopa

AIZKALNES folkloras kopa

AKMINEICA, Ezernieku folkloras kopa

ANDRUPENES folkloras kopa

ARTAVA, Ogres folkloras kopa

ATAUGA, Rēzeknes rajona izglītības darbinieku folkloras kopa

ATŠTAUKAS, Liepājas folkloras kopa

ATZELE, Viļakas folkloras kopa

ATVASARA, Vīksnas folkloras kopa

AUGŠZEME, Viesītes folkloras kopa

B

BALSI, Jēkabpils folkloras kopa

BAĻĶI, Liepājas folkloras kopa

BERENDEJKA, Rīgas folkloras kopa

Bērzgales folkloras kopa

BĒRZPILS folkloras kopa

BINDARI Saunas folkloras kopa

BITEITES, Viļānu bērnu folkloras kopa

BLONTU folkloras kopa

BOLTA VĪŠŅA, Dricānu folkloras kopa

BUDĒĻI, Rīgas folkloras kopa

C

CEIRULEITS, Līvānu folkloras kopa

CERAUKSTES folkloras kopa

CIBA, Valtaiķu folkloras kopa

CIELAVA, Salacgrīvas folkloras kopa

D

DANDARI, Rīgas deju folkloras kopa

DELVE, Vidrižu folkloras kopa

DIMZĒNS, Jelgavas folkloras kopa

DORE, Valmieras folkloras kopa

DREŅĢERI, Bauskas folkloras kopa

DZEIPORI, Ludzas folkloras kopa

DZEIPURS, Arendoles folkloras kopa

DZIETI, Cēsu tautas vērtes kopa

DZINTARS, Rekavas folkloras kopa

DZĪSME, Daugavpils Latviešu biedrības folkloras kopa

DZIRKSTELEITE, Dubnas folkloras kopa

E

ENDZELĪTE, Valmieras folkloras kopa

G

GAUJMALIETES, Strenču folkloras kopa

GRODI, Rīgas folkloras kopa

I

IĻJINSKAJA PJATŅICA, Rīgas autentiskās folkloras studija

ILŪKSTES folkloras kopa

ILZESKALNA folkloras kopa

ILŽA, Ciblas folkloras kopa

ILŽEŅA, Ciblas bērnu un jauniešu folkloras kopa

ISNAUDAS folkloras kopa

IZVOLTĪŠI, Izvaltas folkloras kopa

IVUŠKA, Krāslavas krievu folkloras kopa

K

KAMENĪTE, Rudbāržu folkloras kopa

KAZDANGAS folkloras kopa

KĀNDLA, Ventspils folkloras kopa

KLABATAS, Mazsalacas folkloras kapela

KLĀNI, Varakļānu folkloras kopa

KOKLE, Rīgas folkloras kopa http://www.rsp.lv/pulcini/kokle.htm

KOLNASĀTA, Sakstagala folkloras kopa

KRAUKLĒNIEŠI, Kraukļu folkloras kopa

KŪKLEITE, Makašānu folkloras kopa

KUPRAVAS folkloras kopa

KŪRAVA, Kuldīgas folkloras kopa

L

LABĪŠI, Svariņu folkloras kopa

LAIKSNE, Rīgas folkloras kopa

LAIMAS MUZYKANTI, Daugavpils folkloras kopa http://laimas-muzykanti.lv/

LAIPA, Ventspils folkloras kopa

LAIVA, Rīgas folkloras kopa

LĀNS, Rīgas folkloras kopa

LEIČI, Preiļu folkloras kopa

LIELPLATONES folkloras kopa

LĪGATE, Līgatnes folkloras kopa http://www.gramata21.lv/users/vimba_inara/

LĪGO, Staru folkloras kopa

LUBĀNAS folkloras kopa

M

MADAREŅIS, Preiļu folkloras kopa

MADAVA, Barkavas folkloras kopa

MADAVIŅA, Madonas folkloras kopa

MĀKOŅKALNA folkloras kopa

MASKAČKAS SPĒLMAŅI, Rīgas folkloras kapela

MEŽĀBELE, Jercēnu folkloras kopa

MILZKALNIEKI, Milzkalnes folkloras kopa

MŪDERNĪKI, Preiļu folkloras kopa

N

NĀBURGI, Valkas folkloras kopa

O

OLŪTEŅI, Aglonas folkloras kopa

OLŪTEŅI, Dagdas folkloras kopa

Vadītāja Inta Viļuma

Dibināšanas gads 1996

Dalībnieku skaits 10

Repertuārs Dažādas gadskārtu un godu dziesmas,

ticējumi un ieražas.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Elita Kumpiņa;

Velna bungas – Lolita Ciganoviča;

Robdēlis – Žeņa Lukaševica;

Tērpi Dagdas etnogrāfiskais tautas tērps

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – Inta Viļuma;

Adīšana – Inta Viļuma, Lolita

Ciganoviča, Jeļena Kalpiša, Anna Zvidriņa;

Tamborēšana – Inta Viļuma, Lolita Ciganoviča, Jeļena Kalpiša;

Šūšana – Lolita Ciganoviča;

Mezglošana – Jeļena Kalpiša;

E-pasts oluteni@apollo.lv

OLŪTEŅŠ, Feimaņu folkloras kopa

ORE, Amatas novada folkloras kopa

P

PAMPĀĻI, Pampāļu folkloras kopa

PĒRLIS, Druvienas folkloras kopa

Vadītāja Dace Vītola

Dibināšanas gads 1996

Dalībnieku skaits 27

Repertuārs Gadskārtu ieražas, kāzu, bēru dziesmas,

bērnu dziesmas, mitoloģija, rotaļas, danči;

Tautas mūzikas instrumenti Kokles – Dace, Līga, Jancis, Iluta;

Stabules – Madara, Kalvis, Rasa, Aisma,

Undīne, Līva;

Vijole – Jānis;

Ermoņikas – Dace;

Tērpi Druvienas pagasta;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – Ingrīda, Līga;

Koka karotes, trauki – Viesturs;

E-pasts dacedievlejas@inbox.lv

PREIĻI, Preiļu folkloras kopa

PUDURIS, Dobeles folkloras kopa

PULGOSNIEŠI, Ērgļu folkloras kopa

PŪNIKA, Popes folkloras kopa

Vadītāja Ligita Lukševica

Dibināšanas gads 2004

Dalībnieku skaits 11

Repertuārs Sava pagasta un novada tautasdziesmas,

gadskārtu melodijas;

Tautas mūzikas instrumenti Kokle – Ligita Lukševica

Tērpi Kurzemes novada tautastērpi (Pitrags,

Dundaga, Ugāle, Ziemeļkurzeme)

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Adīšana, izšūšana, aušana – Ingrīda

Andersone

PUTNIS, Jaunlaicenes folkloras kopa

PŪRS, Slampes folkloras kopa

R

RAŅĶU folkloras kopa

RAUDUVĪTE, Skaistas folkloras kopa

RĀZNAVIŅA, Kaunatas bērnu folkloras kopa

REKAVAS DZINTARS http://www.balvurcb.lv/kb/?CategoryID=24

RIBENĪTIS, Lutriņu deju folkloras kopa

RIJA, Rīgas folkloras kopa

RIKAVA, Rikavas folkloras kopa

RĪGAS DANČU klubs

RĪKŠOVA, Ņukšu folkloras kopa

ROTA, Dobeles Invalīdu biedrības folkloras kopa

Vadītāja Rita Harlinska

Dibināšanas gads 1998

Dalībnieku skaits 15

Repertuārs Gadskārtu dziesmas, paražas, ticējumi.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Nikolajs Ivanovs

Tērpi 19. gs Zemgales novada tērpi

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Kreklu izšūšana, brunču aušana, zeķu adīšana.

ROTA, Rencēnu folkloras kopa

Vadītāja Irēna Garais

Dibināšanas gads 1985

Dalībnieku skaits 27

Repertuārs Gadskārtas – ziemas, pavasara, vasaras, rudens; Mārtiņdiena, Meteņi, Ūsiņdiena, Saimnieču diena, Miķeļdiena;

Darba dziesmas – siena un pļaujas programma, vakarēšana.

Bērnu, kristību un kāzu dziesmas, apdziedāšanās.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Lelde Subatele;

Cītars – Herberts Baltgalvis;

Vijole – Sigrīds Krūklis;

Sitaminstrumenti – Māra, Rasma, Irēna.

Tērpi Ziemeļvidzemes – Trikātas, Vijciema un Valmieras tautas tērpi. Rencēnu priekšauti un zeķes.

RUDZĀTU folkloras kopa

RUDZUTAKA, Ūdrīšu folkloras kopa

RUŠONAS folkloras kopa

RŪTA, Rēzeknes folkloras kopa

RŪTOJ, Preiļu folkloras kopa

RŪŽEŅA, Naujenes folkloras kopa

Vadītāja Inga Zeile

Dibināšanas gads 1996

Dalībnieku skaits 16

Repertuārs Aizgavēnis, Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, darba dziesmas, dziesmas par puišu un meitu attiecībām.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Iveta Bozoviča;

Vijole – Elvīra Locika, Inga Zeile;

Cītara – Inga Zeile;

Sitamie instrumenti – Ilze Morozova, Staņislava Locika;

Tērpi Latgales novada brunči, snātenes (Skaistas un Varakļānu), galvassegas.

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Adīšana – Helēna Aukstare

E-pasts bizite@inbox.lv

S

SAIME, Zvirgzdenes folkloras kopa

SAKNES, Liepājas folkloras kopa

SATEKA, Skrīveru folkloras kopa

SAUCĒJAS, Rīgas folkloras kopa

SAULGRIEŽI, Ādažu folkloras kopa

SAVIEŠI, Rīgas folkloras kopa

Vadītāja Janta Mežs

Dibināšanas gads 1980

Dalībnieku skaits 22

Repertuārs Sventājas dziesmas un dejas, gadskārtu

dziesmas, danči, rotaļas, kāzu dziesmas, bērnu un šūpuļdziesmas;

Tautas mūzikas instrumenti Vijole – Līga, Zane, Elīna;

Kokle, stabules – Baiba, Elīna, Amanda;

Sitamie instrumenti – Baiba;

Akordeons – Amanda;

Tērpi 19 gs dažādu novadu tērpi

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana, adīšana, šūšana, keramika, virtuve;

E-pasts blaumale@parks.lv

SENĀS VIDES darbnīca

SENLEJA, Siguldas folkloras kopa http://www.music.lv/senleja/

Vadītājas Aina Salmane, Anda Skuja

Dibināšanas gads 1981

Dalībnieku skaits 25

Repertuārs Vidzemes novada folkloras materiāli – programma „Gaujas balsis”, Vidzemes precību dziesmas, kāzu ieražu dziesmas, gadskārtu dziesmas – Lielā diena, Jāņi, Mārtiņi, Ziemassvētki, ziņģes, danči.

Tautas mūzikas instrumenti Kokles – Anda Skuja, Elīza Murāne

Vijole – Mudīte Rudzīte

Akordeons – Aina Salmane

Stabules, svilpaunieki – Anda Skuja,

Ineta Eriksone

Bungas – Lauris Andrijevskis, Uldis

Salmanis.

Tērpi Vidzemes novads, Gaujas baseins, 18. gs

beigas, 19.gs. pēc Latvijas Vēstures

muzeja materiāliem svētku tērpi un linu

auduma darba tērpi.

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – I.Eriksone;

Jostu aušana – Ilze Prīmane;

E-pasts Anda.Skuja@turiba.lv

SILDRUVĪTE, Zlēku folkloras kopa

SĪTAVA, Puzes folkloras kopa

SKANCE, Rīgas folkloras kopa

SKANDINIEKI, Rīgas draugu folkloras kopa

Vadītāja Julgī Stalte

Dibināšanas gads 1976

Dalībnieku skaits 33

Repertuārs Gadskārtas, ieražas, motoloģija, krustabu,

kāzu, bedību dziesmas;

Ziemeļkurzemes līvu maskas, dziesmas, dejas, izdarības.

Tautas mūzikas instrumenti Vijoles, akordeons, stabules, sitamie

instrumenti u.c.

SMILTESELE, Smiltenes folkloras kopa

SPEIGA, Ambeļu folkloras kopa

Vadītāja Ingrīda Skutele

Dibināšanas gads 1999

Dalībnieku skaits 12

Repertuārs Gadskārtu dziesmas, darba dziesmas, vedību dziesmas.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Aleksandrs Borkovskis;

Tērpi Latgales novada tērps (19 gs);

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Rotas, skaņu rīki no koka, raga, metāla – Juris Putāns.

SPURGUĻI ,Cēsu folkloras kopa

STROZDI, Strūžānu bērnu folkloras kopa

STRUMIEŅ, Krāslavas poļu folkloras kopa

SUDMALIŅAS, Valkas folkloras kopa

Vadītāja Skaidra Smeltere

Dibināšanas gads 1990

Dalībnieku skaits 25

Repertuārs Gadskārtu svētki – Mārtiņi, Bluķa

vakars, Metenis, Lielā diena, Jāņi;

Danču vakari, sadancošanas;

Tautas mūzikas instrumenti Kokle – Tija Bērtiņa, Lolita Medne, Skaidra Smeltere, Rolands Rastaks;

Vijole – Unda Ozoliņa, Līga Veinberga,

Aivis Freibergs;

Dūdas – Rolands Rastaks;

Bungas – Imants Ozoliņš;

Akordeons – Tija;

Ermoņikas, akordeons – Tija Bērtiņa;

Cītara – Lolita Medne;

Tērpi 19. gs/ 20. gs sākuma Ziemeļvidzemes tērpi, 19 gs Austrumlatgales tērps

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana, izšūšana, šūšana – Inga K.

Vērpšana, vīšana – Inga T.

Galdniecība – Imants, Edgars

E-pasts lece14@one.lv

SVĀTRA, Daugavpils folkloras kopa

SVITENE, Svitenes folkloras kopa

Vadītāja Skaidrīte Kuķalka

Dibināšanas gads 1998

Dalībnieku skaits 13

Repertuārs Gadskārtas, mitoloģija, ieražas, karavīru

dziesmas, darba dziesmas, sadziedāšanās, rotaļas, ziņģes;

Tērpi Zemgales novada goda tērpi, darba tērpi,

vasaras linu tērpi;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana;

T

TALSI, Talsu folkloras kopa

Vadītāja Lija Dunska

Dibināšanas gads 1990

Dalībnieku skaits 17

Repertuārs Gadskārtas, godi, ieražas, ziņģes, rotaļas,

danči.

Tautas mūzikas instrumenti Bungas – Lilita Zeltiņa

Akordeons – Vilnis Egle, Lija Dunska

Kokle – Lija Dunska

Stabules – Edgars Dunskis

Tērpi Talsu novada tautas tērpi

TARKŠĶI, Iecavas folkloras kopa

TĪNE, Kokneses bērnu folkloras kopa

Vadītāja Inguna Žogota

Dibināšanas gads 1991

Dalībnieku skaits 16

Repertuārs Miķeļi, Veļu laiks, Mārtiņi,

Ziemassvētki, Teņa diena, Meteņi,

Pavasara Saulgrieži, Jāņi, Vedības,

Krustabas

Tautas mūzikas instrumenti Kokles – Annija Blaus, Antons Beļajevs,

Inguna Žogota

Stabules – Annija Blaus, Beāte Vaivare

Bungas – Antons Beļajevs

Tērpi Lielvārdes, Krustpils, Stukmaņu (19 gs),

darba tērpi.

E-pasts IngunaZog@one.lv

TREJASMENS, Ropažu folkloras kopa

TREJTEKA, Laucienes folkloras kopa

TREJUPE, Bauskas folkloras kopa

Vadītājas Inga Bukša, Aldona Sormule

Dibināšanas gads 1991

Dalībnieku skaits 22

Repertuārs Gadskārtas, darba dziesmas, precību dziesmas, mitoloģiskās dziesmas, dziesmas par mežu, ūdeņiem, danči, rotaļas.

Tautas mūzikas instrumenti Kokle – Inga Bukša;

Stabule, dūdas – Zane Sormule;

Vijole – Līne Bite;

Akordeons – Inga Bukša;

Bungas – Valdis, Gunārs

Tērpi Zemgales novada tērpi.

TRĪNES, Valmieras folkloras kopa

TROKŠŅU IELA, Rīgas folkloras kopa

Vadītāja Anete Simanovska

Dibināšanas gads 1998

Dalībnieku skaits 8

Repertuārs Latviešu folkloras senākais un vidējais

slānis. Dziesmas, danči, rotaļas – meklējot dabīgo funkcionālo vidi un situācijas, nojaucot “žanru” robežas, norādot uz parādībām mūsdienu sabiedrībā, kas liecina par tradīcijas nepārtrauktību. Galvenā uzmanība – autentiskās tradīcijas izzināšanai un manieres apgūšanai;

Tautas mūzikas instrumenti Bungas – Dāvis, Sanda;

Stabules – Ilze, Anete

Ģīga, vijole, vargāns, mutes

ermoņikas, rata lira – Anete;

Kokles – Uvis, Anete;

Tērpi 19 gs II.puses tērpi;

Austrumbaltija, vēlais dzelzs laikmets – katram pēc izcelsmes, pārliecības un iespējām;

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Zita – virtuve;

Valdis – guļbūves, puzuru darināšana,

dziedniecības augi;

Renāte – jostu aušana, vērpšana ar vārpstiņu,

Dziedniecības augi, virtuve;

Anete – adatas pinums, vērpšana ar

vārpstiņu, tīklu darināšana, virtuve;

E-pasts an.ka_1817@inbox.lv

TURKI, Turku folkloras kopa

U

UPĪTES jauniešu folkloras kopa http://www.balvurcb.lv/kb/?CategoryID=24

URGAS, Kokneses folkloras kopa

ŪZULEŅI, Ozolmuižas folkloras kopa

Vadītāja Marija Andina

Dibināšanas gads 2002

Dalībnieku skaits 16

Repertuārs Gadskārtas

Tērpi 19 gs Austrumlatgales novada tērpi

E-pasts info@ozolmuiza.lv

V

VECVĀRKAVA, Upmalas folkloras kopa

VECSAULE, Vecsaules folkloras kopa

VĒRTUMNIEKI, Madonas folkloras kopa

Vadītāja Ingrīda Grudule

Dibināšanas gads 1980

Dalībnieku skaits 32

Repertuārs Dažāds, bet pārsvarā Vidzemes sēļu izloksnē un Madonas apkārtnē fiksētais folkloras materiāls.

Tautas mūzikas instrumenti Vijole – Madara Grudule, Agate Anusāne, Jānis Āboliņš, Ilze Fāste, Rasa Kumsāre;

Cītars – Artis Kumsārs, Laima Garā;

Dūdas – Māris Karlsons, Aivars Zariņš;

Stabules

Tērpi Katram kopas dalībniekam ir pašdarināts, savam novadam atbilstošs tērps.

Lietišķās mākslas, amatniecības veidi Aušana – Anete Karlsone;

Adīšana, tamborēšana, knipelēšana – Vanda Podiņa, Laima garā;

Podniecība – Māris Karlsons;

E-pasts ingru@tvnet.lv

Anotācija

Pakalnu un ieleju ieskauta, Latvijas vidienē atrodas mazpilsēta Madona. Te kopā pulcējas apkaimē dzīvojošie dažādu paaudžu ļaudis, lai izzinātu un popularizētu novada tradīcijas. Folkloras kopu „Vērtumnieki” (sākumā „Madonas skandinieki”) izveidoja Madonas mūzikas skolas direktors Artis Kumsārs 1980.gadā, tā aizsākot folkloras atdzimšanas kustību Vidzemē. Jau no pašiem darbības pirmsākumiem kopas dalībnieki aktīvi iesaistījušies folkloras vākšanā no vietējiem tautas teicējiem. Šie ekspedīcijās iegūtie folkloras materiāli tiek izmantoti kopas repertuārā. Liela uzmanība ir veltīta novada savdabīgo sēlisko izlokšņu apgūšanai. Dzied bērnu, puišu un meitu, precību, darba un citas dziesmas. Vislielākā uzmanība ir pievērsta gadskārtu svētku un ģimeņu godu tradīciju apzināšanai. Muzicējot kopa izmanto unikālus vietējo amatnieku darinātus instrumentus. Ar vijolēm, cītarām un bungām tiek spēlēta deju mūzika, bet pārējie dalībnieki var uzdejot raksturīgākos vietējos dančus.

Folkloras kopa ar savu aizrautīgo darbošanos tautas tradīciju kopšanā, saglabāšanā un tālāknešanā ir neatņemama sastāvdaļa novada kultūras dzīvē, kā arī ir gaidīti viesi citos Latvijas novados un ārzemēs.

VILCE, Vilces folkloras kopa

VILCENES, Rīgas sievu folkloras kopa http://www.gramata21.lv/users/krūmiņa_inese

VILKAČI, Rīgas folkloras kopa

VILKI, Rīgas folkloras kopa http://www.vilki.lv

VIĻONĪŠI, Viļānu folkloras kopa

VIRŠI, Daugavpils rajona senioru folkloras kopa

Vadītāja Antonija Stirāne

Dibināšanas gads 2004

Dalībnieku skaits 13

Repertuārs Ziemassvētku, Lieldienu, Meteņu dziesmas.

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Elvīra Karpinska

Tērpi Latgales novada

VIRZA, Brocēnu folkloras kopa

Vadītāja Vilma Eglinska

Dibināšanas gads 2004

Dalībnieku skaits 12

Repertuārs Gadskārtas

Tautas mūzikas instrumenti Velna bungas, robdēlis, sietiņš;

E-pasts broceni.kc@saldus.lv

VIŠĶU folkloras kopa

Vadītāja Antonija Stirāne

Dibināšanas gads 1993

Dalībnieku skaits 18

Repertuārs Dažādas godu dziesmas, gadskārtu dziesmas

Tautas mūzikas instrumenti Akordeons – Elvīra Karpinska

Tērpi Latgales novada

VĪKALA, Antūžu folkloras kopa

VĪRAKSNE, Atašienes folkloras kopa http://www.gramata21.lv/map1izgl-index.html

Vadītāja Valentīna Mičule

Dibināšanas gads 1985

Dalībnieku skaits 20

Repertuārs Gadskārtas – Aizgavēnis, Lieldienas, Ūsiņš, Jāņi, Apjumības, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki;

Ģimenes godi un ieražas – kāzas, bēres, mājas iedancošana u.c.;

Sadancošana;

Tautas mūzikas instrumenti Ermoņika, kokle, stabule – Rita Mičule;

Akordeons, ermoņika – Jānis Rutenins;

Bungas – Krists Mičulis;

Tērpi 20 gs vidus Atašienes svārki, Varakļānu sagša;

E-pasts atasiene@jekabpils-rp.lv

VĪTERI, Rēzeknes folkloras kopa

VĒLAVA, Liepājas folkloras kopa

VĒLAVA, Zūru folkloras kopa

VYDSMUIŽA, Gailēnu folkloras kopa

Z

ZEILE, Rēzeknes folkloras kopa

ZEMGAĻI, Līvbērzes folkloras kopa

ZIEMERU folkloras kopa

Briediņu dzimta http://www.gramata21.lv/map1izgl-index.html

ZDRAVICA, Ventspils folkloras kopa

ZVĪGZNA, Rīgas folkloras kopa

ZVONNICA, Šķeltovas krievu folkloras kopa