bērnu folkloras kopas

- Austra, Baldones kultūras nams, Piedaugava

Vadītāja Andersone Inta, Anita Dimanta

- Avotiņš, Lielvārdes pamatskola, Piedaugava

Vadītāja Iveta Bite

- Balti, Ventspils, AKurzeme

Vadītāja Ligita Vaļuka

- Baltinavas vidusskolas fk, Baltinavas vsk., Kūkova

Vadītāja Irēna Kaša

- Bārtenieki, Bārta, LKurzeme

Vadītāja Mudīte Meļķe

- Bārtenieki, Sikšņu pamatskola, LKurzeme

Vadītāja Olga Balbārde

- Bimbali, Sikšņu pamatskola, LKurzeme

Vadītāja Olga Balbārde

- Birzuļu pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Ina Broma

- Biteites, Viļānu kultūras nams, ZLatgale

Vadītāja Inga Stafecka

- Ceiruleits, Līvānu ģimnāzija, DLatgale sk. www.folklora.lv

Vadītāja Anna Kārkle

- Ciba, Sērmītes pamatskola, Viduskursa

Vadītāja Ilona Freimane

- Cielava, Salacgrīva

Vadītāja Zenta Mennika

- Čabraki, Vērgales pamatskola, LKurzeme

Vadītāja Marita Kalēja

- Dimzēns, Jelgavas k/n, Zemgale sk. www.dimzens.lv

Vdītāja Velta Leja

- Dodova, Līvānu 2. vidudusskola, DLatgale

Vadītāja Vasilisa Belousova

- Dzeine, Cēsu pilsētas pamatskola, Cēsis

Vadītāja Māra Pētersone

- Dzīpariņi, Šķibes pamatskola, Zemgale

Vadītāja Lija Dvurečenska, Līga Trepša

- Dzīsmeite, Daugavpils Kultūras centrs, DLatgale

Vadītāja Lūcija Vaivode

- Ēveles pamatskolas fk, Ēveles psk., TGaujmala

Vadītāja Irīda Jukāme

- Ezere, Ezeres vidusskola, AKursa

Vadītāja Marta Redoviča

- Ganiņi, Baltinavas kr sppsk, Kūkova

Vadītāja Regīna Lāce

- Ganiņi, Bauskas pilsētas pamatskola, DLatgale

Vadītāja Skaidrīte, Kuļalka

- Iljinskaja Pjatnica, Rīgas krievu vsk., Rīga, www.pjatnica.com

Vadītāji Sergejs, Natalja Olenkini

- Ilžeņa, Ciblas vidusskola, ZLatgale

Vadītāja Ilga Taukača

- Jautrais festivāls, Balvu vidusskola, Kūkova

Vadītāja Marina Moskovska

- Jumalāni, Riebiņu vidusskola, DLatgale

Vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža

- Jumalāni, Riebiņu vidusskola, DLatgale

Vadītāja Rita Pudāne

- Jumītis, Gramzdas pamatskola, LKurzeme

Vadītāja Skaidra Klasiņa

- Kalupīte, Daugavpils, DLatgale

Vadītāja Inese Sauša

- Kalvenīte, Kalvenes kultūras nams, LKurzeme

Vadītāja Benita Baranovska

- Kamenīte, Rudbāržu k.n. f.k., Viduskursa

Vadītāja Zenta Dene

- Karagod, Rīgas skolēnu pils, Rīga

Vadītāja Tatjana Starovoitenko

- Kauguru pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Ilga Bērziņa

- Kauguru pamatskola, TTGAujmala

Vadītāja Vineta Novika

- Kokle, Rīgas skolēnu pils (RSP), Rīga

Vadītāja Dina Liepa

- Krētainie suiti, Basu pamatskola, VKursa

Vadītāja Iveta Akeldama http://www.suitunovads.lv/lv/Bernu_folkloras_kopas/

- Krulla, Rīgas Kultūras vidusskola

Vadītāja Ieva Bērziņa

- Kūkleite, Makašānu amatu vidusskola, ZLatgale

Vadītāja Marija Andina

- Kursīši, Kuldīga, Viduskursa

Vadītāja Ina Celitāne

- Ķīpa, Pelču internātskola, Viduskursa

Vadītāja Mārīte Vāvera

- Ķīpa, Pelču sisk., VKursa

Vadītāja Agita Leontjeva

- Ķocis, Liepāja, LKurzeme

Vadītāja Mirdza Vnaga

- Ķocītis, Rucavas vidusskola, LKurzeme

Vadītāja Inta Jaunciema, Dzintra Skrube

- Laduški, Līvānu 2. vidudusskola, DLatgale

Vadītāja Vasilisa Belousova

- Lielplatones speciālā internātskola, Zemgale

Vadītāja Laimdota Šmēdiņa

- Liepu pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Ināra Blinova

- Līgate, Līgatnes vsk.

Vadītāja Ināra Vimba, http://www.gramata21.lv/users/vimba_inara/

- Lutriņi, Lutriņu klubs, AKursa http://www.gramata21.lv/users/pileniece_agrita/

Vadītāja Agrita pileniece;

- Madaviņa, Barkavas pamatskola, VidzAugstiene

Vadītāja Ingrīda Grudule

- Mare, Bulduru kultūras nams, Rīga

Vadītāja Mārīte Ose

- Marksnīte Mārcienas pamatskola, VidzAugstiene

Vadītāja Aldona Gudrīte

- Mazie Krauklēnieši, kraukļu pamatskola, VidzAugstiene

Vadītāja Baiba Putniņa

- Misiņkalns, Aizputes vidusskola, LKurzeme

Vadītāja Vija Līce

- Mōkūneits, Mākoņkalna pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Ināra Smirnova

- Nagļi, Gaigalavas pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Rasma Igaune

- Nārbuļi, Kuldīgas raj., Viduskursa

Vadītāja Alīda Štromane

- Oglīte, Ropaži, Piedaugava

Vadītāja Ligita Šreibere

- Ozoliņi, Laidu pamatskolas f.k. Vidusskursa

Vadītāja Sandra Strazdiņa

- Olūteņš, Feimaņu pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Irēna Ivanova

- Pampāļi, Pampāļu pamatskola, AKursa

Vadītāja Linda Kunstmane

- Pasaciņa, Mūrmuižas b/d TTGaujmala

Vadītāja Anita Golubovska

- Pasaciņa, Mūrmuižas b/d, TTGaujmala

Vadītāja Rita Krizone

- Pastariņi, Dzirciema internātskola, AKursa

Vadītāja Līga Jansone

- Pelēni, Snēpeles pamatskola, Viduskursa

Vadītāja Iveta Plēgermane

- Pīne, Kuldīgas 2. vsk.f.k., Viduskursa

Vadītāja Inita Embrekte,

- Piški kāndla, Tārgales pagasts, AKurzeme

Vadītāja Ilga Porniece

- Pociema kultūras nama fk, Pociems, VidzPiejūra

Vadītāji Pēteris un Sandra Jansoni

- Preiļu vidusskolas fk, Preiļu Valsts ģimnāzija, DLatgale

Vadītāja Ilze Rožinska

- Priecele, Priekules vidussklola, LKurzeme

Vadītāja Ruta Oknere

- Purineņš, Gaigalavas pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Rasma Igaune

- Pūriņš, Pūres pamatskola, AKursa

Vadītāja Velga Dektere, Mirdza Kasparova;

- Putni, Lēdurgas pagasts, VidzPiejūra

Vadītāja Ilze Kļaviņa

- Raiskuma pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Gunta Puriņa

- Raksti, Jēkabpils BJS, Sēlija http://www.gramata21.lv/map1-index.html

Vadītāja Vita Talla

- Rāznaviņa, Kaunatas pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Sandra Viša

- Rekavas vidusskola, Kūkova

Vadītāja Daina Pužule

- Rija, J.Poruka vidusskola, Rīga sk. www.folklora.lv

Vadītāja Dzidra Rijniece

- Rikanda, Ērģemes pamatskolas f.k., Tālā Gaujmala

Vadītāja Skaidra Smeltere

- Rikavas pamatskolas fk, Rikava, ZLatgale

Vadītāja Iveta Dimzule

- Rimicānu fk, Rimicāni, DLatgale

Vadītāja Līga Gžibovska

- Rotaļa, Olaines 1. vidusskola, Rīga

Vadītāja Silvija Silāre

- Rotaļnieks, Ventspils, AKurzeme

Vadītāja Ināra Salava

- Rubas budēlīši, Rubas pamatskola, AKursa

Vadītāja Inta Jonuša

- Rudbāžu fk, Rudbārži, Viduskursa

Vadītāja Zenta Dente

- Rūžeņa, Kārsavas pilsēta ģimnāzija, Kūkova

Vadītāja Staņislava Poikāne

- Rūžeņa, Kārsavas pilsētas ģimnāzija, Kūkova

Vadītāja Aina Jurdža

- Rūžupeite, Rožupes pamatskola, DLatgale

Vadītāja Inga Kūkusiliņa

- Sēlis, Ilūkstes 1. vidusskola, Sēlija

Vadītāja Eleonora Limanoviča

- Sēlpils pamatskola, Sēlija

Vadītāja Vita Talla

- Sēļu tautas nams, Valka, TTGaujmala

Vadītīja Ārija Vorpule

- Sēļu TN, Valka, TTGaujmala

Vadītāja Ritma Pedece

- Senlejiņa, Gaujas nacionālais parks, TTGaujmala

Vadītāja Indra Čekstere

- Sildruvīte, Zlēku pamatskola, LKurzeme

Vadītāja Vita Čakle

- Spryguļi, Nirzas pamatskola, ZLatgale

Vadītāja Anita Klovāne

- Suitiņi, Alsungas vidusskola, Viduskursa

Vadītāja Gunta Matēviča http://www.suitunovads.lv/lv/Bernu_folkloras_kopas/

- Svētciema pamatskola, Salacgrīva

Vadītāja Anita Martinsone

- Taka, Pilsrundāles vidusskola, Zemgale

Vadītāja Zane Žukovska

- Tarbiņa, Matkules pamatskola, AKursa

Vadītāja Ruta Ozola

- Tarkšķi, Iecavas vidusskola, Zemgale

Vadītāja Kristīne Karele http://www.gramata21.lv/users/karele_kristine/

- Tīne, Kokneses vidusskola, Piedaugava http://www.adc.lv/skolas/koknese/tine.htm

Vadītāja Inguna Žogota

- Upītes pamatskola, Kūkova

Vadītāja Irēna, Antons Slišāni

- Urdziņa, Bauskas 2. pamatskola, Zemgale

Vadītāja Inga Bukša

- Urdziņa, Bauskas 2. vidusskola, Zemgale

Vadītāja Vineta Makšus

- Vadakstnieki, Vadakstes pamatskola, AKursa

VadītājaInta Tuza

- Vadakstnieki, Vadakstes pamatskola, AKursa

Vadītāja Ziedīte Zvirgzdiņa

- Vaidavas pamatskolas fk, TTGaujmala

Vadītāja Inese Ķirse

- Vainadziņš, Valkas pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Tija Bērtiņa

- Vainadziņš, Valkas pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Skaidra Smeltere

- Vārtava, Kalētu pagasts, LKurzeme

Vadītāja Gunta Ziemele

- Vecselavas pamatskola, Cēsis

Vadītāja Sandra Seržānte

- Vēlava, Zūru pamatskola, AKurzeme

Vadītāja Ināra Salava

- Vērtumiņš, Madona, VidzAugstiene

Vadītāja Ingrīda Grudule

- Vijciema pamatskola, TTGaujmala

Vadītāja Sandra Gaile

- Vilzene, Limbažu raj., VidzPiejūra

Vadītāja Ligita Jenča

- Viteri, Rēzeknes kultūras nams, DLatgale

Vadītāja Sandra Stare

- Volyudzeite, Vākavas pagasts, DLatgale

Vadītājs Romualds Kairāns

- Volyudzeite, Vārkavas pagasts, DLAtgale

Vadītāja Janīna Vilmane

- Zīlītes, R 3. internātskola, Rīga

Vadītāja Mārīte Ose

- Zirņi, Zirņu pamatskola, AKursa

Vadītāja Santa Nice, Sarma Ūpe

- Zirņi, Zirņu pamatskola, AKursa

Vadītāja

- Zūru pamatskola, AKurzeme

Vadītāja Viktorija Rebuka

- Zvoņnica, Rīga,

Vadītāja Olga Dergunova